Tegen eind dit jaar zal in Antwerpen en Gent slechts één ticket gelden voor trein, tram en bus. Reizigers maken dan gebruik van hun bestaande MOBIBkaart. Dit repliceerde Minister van Mobiliteit François Bellot op vraag van sp.a kamerlid David Geerts in de Kamercommissie Infrastructuur. “Zeer goed nieuws, want eerst zou het enkel in Antwerpen worden uitgeprobeerd, we kijken erop toe dat er een snelle uitrol komt naar heel het grondgebied, aldus het kamerlid.

Ons land telt verschillende vervoersmaatschappijen. Elk gespecialiseerd op hun type vervoer dan wel de regio waar ze vervoer aanbieden. Vandaag is de realiteit in ons land er één van 4 netten (De Lijn, MIVB, Tec, NMBS) 4 tarieven, 4 dienstregelingen. Aansluitingen zijn eerder toevallig en eengemaakte tarieven een uitzondering. Hoewel de regionale vervoersmaatschappijen de samenwerking met de NMBS wel fel hebben verbeterd. Zie de inspanningen die zijn geleverd bij de opmaak van het vervoersplan 2017. Het wordt dus hoog tijd dat we evolueren naar een globale visie met “één net, één tarief, één dienstregeling”. 

De aanbevelingen die in de Senaat werden gestemd op 20 mei 2016 met het informatieverslag over samenwerking om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoer te komen, sluiten hier perfect bij aan. Zo worden de verschillende overheden opgeroepen om werk te maken van een overkoepelend mobiliteitsplan waarbinnen de vervoersplannen van de verschillende openbare vervoersmaatschappijen optimaal op elkaar afgestemd zijn. Ook pleit men ervoor om de MOBIB-kaart verder uit te rollen over alle openbare vervoersmodi en te komen tot een integratie van tarieven en informatie. 

Op deze aanbevelingen van de Senaat lijkt de Minister nu een antwoord te formuleren. In de kamercommissie infrastructuur van 3 mei 2017 antwoordde de Minister het volgende: 

“De NMBS laat me weten dat de onderhandelingen met De Lijn over het gezamenlijke abonnement voor de agglomeraties zeer constructief verlopen en dat beide maatschappijen nog dit jaar een geïntegreerd abonnement willen invoeren voor de agglomeraties Antwerpen en Gent. Volgens de NMBS zou september als streefdatum gesteld zijn voor ontwerpen.Op dit moment werken de NMBS en De Lijn een concreet voorstel uit over de tarieven, inclusief financiering. Na interne goedkeuring door De Lijn en door de NMBS zal dit dossier ter goedkeuring voorgelegd worden aan de voogdijoverheden. Het gezamenlijk abonnement voor de agglomeraties Antwerpen en Gent zal enkel via MOBIB worden aangeboden. MOBIB is de gemeenschappelijke mobiliteitskaart voor de vier Belgische operatoren.” 

sp.a hoopt snelle uitrol op heel het grondgebied. 

Kamerlid David Geerts is zeer tevreden met het antwoord van de Minister: “De start is nu genomen. De beslissing om dit samen te financieren en technische ondersteuning. Nu kan niets een snelle uitrol over het hele grondgebied nog in de weg staan. Dit maakt dat het eenvoudiger wordt voor reizigers de verschillende vervoersmodi te combineren en de auto aan de kant te laten staan.”