De gemeenteraad besliste tot een open oproep voor stadsgerichte landbouw met een sociale meerwaarde via sociale tewerkstelling. Hiertoe stelt het ocmw 10 hectare vruchtbare landbouwgrond gelegen op de Kouter in Afsnee gratis ter beschikking. Stad en ocmw zoeken nu een geschikte kandidaat of groep van kandidaten voor een (verlengbare) periode van 9 jaar. “Met dit project wordt ‘winst’ gemaakt op het vlak van maatschappelijk welzijn” zo stelt ocmw voorzitter Rudy Coddens. De Stad en OCMW Gent verwachten ook dat het project inzet op duurzame teelttechnieken, met aandacht voor zuinig gebruik van water, nutriënten, energie en bodem en er rekening wordt gehouden met de aanwezige natuur- en landschapswaarden.  

Schepen van Leefmilieu Tine Heyse zegt hierover: “De Stad Gent en het ocmw Gent slaan de handen in elkaar om het voedselsysteem in Gent verder te verduurzamen. De Stad streeft naar een systeem waarbij het produceren, verwerken en vermarkten van voedsel in of dichtbij de stad kan gebeuren. Met dit project zetten we vooral in op twee doelstellingen uit onze voedselstrategie: een zichtbare kortere voedselketen en een sterke sociale meerwaarde rond voedsel.”

Rudy Coddens, schepen van Welzijn en ocmw voorzitter, benadrukt dat met dit project sterk ingezet wordt op het verminderen van de klimaatimpact van het Gentse voedselsysteem. Tegelijkertijd wordt er met dit landbouwproject een sociaal tewerkstellingsproject opgezet waar maatschappelijk kwetsbare mensen worden opgeleid. “Uniek aan dit project is dat werkzoekenden van OCMW Gent de kans krijgen werkervaring op te doen. En dat met de nodige begeleiding.” zegt Rudy Coddens.

Tijdens de gemeenteraad toonde sp.a raadslid Greet Riebbels zich verheugd, zij noemde voorliggend dossier een interessant project. “Dit is een project met een primeurwaarde en met een symbolische kracht: het is de eerste keer dat wij met onze eigen landbouwgrond een oormerkbeleid voeren dat tegelijk hamert op duurzame landbouw en sociaal inclusief ondernemen. Wij geven geen klassieke pacht op de landbouwgrond, juist om meer eisen te kunnen stellen in functie van onze eigen lokale voedselstrategie. Ik ben verheugd dat wij als stadsbestuur binnen onze landbouw- en voedselstrategie nu ook expliciet een grondenbeleid willen voeren. 10 hectare is niet slecht, maar ook niet exuberant veel. De oudste CSA’s bv beginnen met één, twee, drie hectare waarna ze willen groeien naar tien, vijftien hectare om meer rotatie, diversiteit en ook grotere gewassen te kunnen verbouwen, en daardoor sterker te staan in de markt.Ik ben ook zeer verheugd dat wij onze lokale landbouwproductie willen verbinden met een sociale dimensie. U weet dat de bestaande landbouwbedrijven daar al wat expertise in hebben: zorgboerderijen, time out projecten, etc. Ik denk dus dat de eis die wij in dit bestek stellen haalbaar moet zijn. Kortom: wij beschouwen dit projectje als een interessant experiment. En wij hopen dat de stad bij verdere gelegenheden nog verder werkt aan een doordacht lokaal grondenbeleid  dat tegelijk de open ruimte behoudt en duurzame en sociale landbouw kansen geeft”, tot zover een gedreven Greet Riebbels.