“Vandaag zijn er 27 miljoen werklozen in Europa en 3,5 miljoen mensen verloren sinds 2008 hun job. Vooral jonge mensen worden hard getroffen. In sommige lidstaten bedraagt de jeugdwerkloosheid 50 procent. Europa moet radicaal van koers veranderen om een nieuwe start te kunnen maken, waarbij volledige tewerkstelling het hoofddoel moet zijn”, zegt Europees parlementslid Kathleen Van Brempt.

“Het tienpuntenplan van de Europese sociaal-democraten toont aan dat er wel degelijk een alternatief is voor het bezuinigingsbeleid van de Europese Commissie”, aldus Kathleen Van Brempt. “Door te investeren in infrastructuur en hernieuwbare energie kunnen we de vicieuze cirkel doorbreken van recessie en werkloosheid en een vicieuze cirkel van jobs en duurzame groei creëren.”

Het investeringsplan van 582 miljard euro kan 5 miljoen nieuwe jobs creëren in de eerste drie jaar. “Als we het Europese energie-efficiëntieplan volledig uitvoeren, brengt dat nog eens 2 miljoen extra jobs op en bespaart dat voor de gezinnen jaarlijks 1000 euro op hun energiefactuur”, legt Kathleen Van Brempt uit.

“De werkloosheid aanpakken, is uitermate belangrijk, maar niet voldoende. We moeten ook de toename van het aantal werkende armen stoppen door overal in Europa nationale minimumlonen in te voeren die minstens 60 procent bedragen van het nationale gemiddelde”, besluit Kathleen Van Brempt.