Steeds meer eenoudergezinnen hebben het financieel moeilijk, meestal jonge moeders die niet aan het werk zijn. De sp.a wil hun koopkracht verhogen door eenoudergezinnen fiscaal gelijk te stellen met een getrouwd koppel waar één van beide partners geen eigen inkomen heeft. Dat kan 100 à 200 euro per maand schelen.Het aantal alleenstaande vaders en moeders in ons land is de jongste jaren gestegen naar 12% van alle huisgezinnen, of zowat 300.000 mensen. Vaak gaat het om jonge moeders die kleine kinderen hebben en liever thuisblijven, omdat werken tegen een bescheiden brutoloon nauwelijks iets extra opbrengt als ze in ruil voor dure kinderopvang moeten zorgen. Dat werken nauwelijks loont, heeft ook te maken met het fiscale nadeel dat ze lijden in vergelijking met een 'klassiek' gehuwd koppel met één werkende partner.

"Het zou niet meer dan fair zijn om dat onderscheid op te heffen", zegt sp.a-voorzitster Caroline Gennez. Dat wil ze doen door het eerste (of enige) kind van een alleenstaande ouder fiscaal gelijk te stellen met een gehuwde partner zonder beroepsinkomen. Een werkende partner mag fiscaal tot 30% van zijn inkomen toewijzen aan zijn of haar echtgenote of echtgenoot. Dat levert een serieus belastingvoordeel op.

"Als we dat systeem toepassen op een jonge alleenstaande moeder die voor 1.600 euro bruto werkt, zou haar dat 103 à 133 euro extra opbrengen. Verdient ze 2.500 euro, dan levert dat elke maand 164 à 194 euro extra op", aldus Gennez.

De schatkist zou daardoor zowat 570 miljoen euro aan inkomsten derven