Het blijft één van de best bewaarde geheimen in de Vlaamse Regering: waar gaat de beloofde 100 miljoen euro voor nieuwe fietspaden naartoe. Ook het Rekenhof stelde dit al vast. Ook in de Kempen is het zoeken, zo concludeert Vlaams Parlementslid Jan Bertels (sp.a) uit het antwoord van minister Weyts op zijn schriftelijke vraag. De Kempen blijven onderbedeeld, terwijl veel van de geciteerde projecten al jaren in de pijplijn zitten. Velen schuiven jaar na jaar op in elk nieuw investeringsprogramma.


Overzicht fietsinvesteringen op dit moment:

  • Turnhoutsesteenweg in Hoogstraten (N124): er is een studie besteld ter waarde van 80.000 euro voor de aanleg van een enkelrichtingsfietspad. De opmaak van de projectnota start in 2018.
  • Aanleg vrijliggende fietspaden langs de Europalaan (N118) in Arendonk en Retie: hier werd in 2017 150.000 euro voorzien voor de onteigeningen. De 500.000 euro voor de effectieve aanleg wordt voorzien in 2019, wat weeral een jaar later is dan in het investeringsplan van 2016. Het bestek is ten vroegste afgerond in 2019.
  • De aanleg van een vrijliggend dubbelerichtingfietspad op de ring tussen Geel en Mol (N71): de studie hiernaar is voltooid en de projectnota is in opmaak.
  • Dubbelerichtingfietspaden tussen Herentals, Lille en Vorselaar (N153): er wordt 350.000 euro voor onteigeningen voorzien in 2018. De uitvoering is vermoedelijk in 2020.
  • Aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Aarschotsesteenweg in Herselt (N19): hoewel oorspronkelijk voorzien voor 2018 is de projectnota daar nog in opmaak.
  • Enkelerichtingfietspaden langs Donk tussen Retie en Dessel (N18): de studie is gestart. Het ontwerp is hopelijk af in 2018, met het bestek in 2019.
  • Vrijliggende enkelerichtingsfietspaden langs de Poederleesesteenweg (N134): de aanbesteding is bezig en de werken zouden voltooid moeten zijn in 2019, 2 jaar later dan voorzien werd in 2016.
  • Studie voor fietspaden langs de Turnhoutsesteenweg in Laakdal (N127): hoewel voorzien in het meerjareninvesteringsplan van het Agentschap Wegen en Verkeer verklaarde de minister dat het project “on hold” staat.
  • Studie voor fietspaden langs de Bevrijdingslaan in Meerhout (N102): hoewel de studie eerst werd voorzien voor 2019, wordt 2020 als nieuwe datum voor de opstart van de studie naar voor geschoven.

 

 Meerjaren 2017-2019Stand van zaken januari 2018
Fietspaden in de Kempen201720182019
Aanleg vrijliggende fietspaden langs de Europalaan (N118) in Arendonk150000 500000Oplevering 1 jaar later (2019) tegenover meerjarenplanning van 2016
Turnhoutsesteenweg in Hoogstraten (N124)80000 500000Studie op schema afgerond
Fietspaden langs de stationsomgeving op de Olympiadebaan in Herentals (N153) 3500003500001 jaar vertraging tegenover meerjarenplanning 2016
Aanleg van vrijliggende fietspaden langs de Aarschotsesteenweg in Herselt (N19)  5000002 jaar vertraging tegenover meerjarenplanning 2016 = 1 jaar uitstel & spreiding van de werken over 2 jaar
De aanleg van een vrijliggend tweerichtingenfietspad op de ring tussen Geel en Mol (N71) 100000 De studie is 1 jaar uitgesteld tegenover de planning in 2016
Fietspaden langs Donk tussen Retie en Dessel (N18)50000300000 De studie werd tijdig voltooid, maar onduidelijk of de werken volgens plan zullen starten
Vrijliggende fietspaden langs de Poederleesesteenweg (N134) 300000 2 jaar vertraging tegenover meerjarenplanning 2016
Studie voor fietspaden langs de Turnhoutsesteenweg in Laakdal (N127)150000  De studie is niet uitgevoerd
Studie voor fietspaden langs de Bevrijdingslaan in Meerhout (N102)  100000Vertraagd met 1 jaar naar 2020