De provincie Vlaams-Brabant geeft dit jaar 353.333 euro subsidies aan 27 arbeidszorginitiatieven in Aarschot, Bierbeek, Diest, Dilbeek, Galmaarden, Grimbergen, Halle, Herent, Holsbeek, Kortenaken, Lennik, Leuven, Roosdaal, Rotselaar, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Vilvoorde. Hierdoor kunnen 106 medewerkers aan de slag op een arbeidszorgplaats. Arbeidszorg is onbetaald werk op maat voor mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terecht kunnen.

Arbeidszorg geeft mensen nuttig werk

‘Wie zucht er al eens niet als hij moet gaan werken’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie en gelijke kansen. ‘Maar een job hebben is ook een luxe. Want een job geeft structuur en zin aan een leven, men leert mensen kennen en verwerft er een inkomen mee. Helaas maken kansarmoede, psychische problemen, een arbeidsbeperking of andere omstandigheden een job in het reguliere of beschermde tewerkstellingscircuit niet voor iedereen haalbaar. Arbeidszorg biedt dan een oplossing’.

 Door te werken krijgt een arbeidszorgmedewerker opnieuw de kans regelmaat op te bouwen, vaardigheden en attitudes aan te leren en sociale contacten aan te gaan. Op die manier slagen ook deze mensen erin werk op maat uit te voeren, met behoud van hun uitkering. Voor sommige personen betekent arbeidszorg ook een stap verder in een traject naar een betaalde job.

Provincie steunt arbeidszorg

‘We steunen deze arbeidszorginitiatieven met subsidies. Jaarlijks zetten we 300.000 euro in om extra arbeidszorgplaatsen in onze provincie te creëren. Dit jaar doen we er nog een schepje van 53.333 euro bovenop omdat we merken dat de nood aan arbeidszorg erg groot is. Hiermee helpen we 106 personen aan een arbeidszorgplaats’, zegt gedeputeerde Marc Florquin.

Maar de provincie Vlaams-Brabant ondersteunt niet alleen met subsidies. Ze organiseert overleg, signaleert pijnpunten aan de Vlaamse overheid en fungeert als schakelniveau tussen beleidsdomeinen en overheden. Dat is nodig, want arbeidszorg is een complexe en versnipperde bevoegdheid.

Overzicht van de arbeidszorgprojecten met provinciale steun in 2017:

Aanvrager
Subsidiebedrag
Aantal arbeidszorgmedewerkers
vzw Walden Echo uit Bierbeek
13.333 euro
4
Oostrem (MAGDA Leuven) uit Herent
20.000 euro
6
Den Diepen Boomgaard uit Grimbergen
10.000 euro
3
Job-Link uit Lovenjoel
10.000 euro
3
Sint-Annendael Grauwzusters (activiteitencentrum Ak'Cent) uit Diest
13.333 euro
4
IGO-W uit Holsbeek
13.333 euro
4
vzw Zonnelied - dienst Begeleid Werken-MAGDA BHV uit Roosdaal
20.000 euro
6
Vzw Hestia uit Tienen
20.000 euro
6
VELO uit Leuven
20.000 euro
6
Groep Intro vzw uit Halle en Vilvoorde
6.667 euro
2
Delta uit Tienen
20.000 euro
6
De Raster uit Grimbergen
20.000 euro
6
Vzw De Poel uit Schepdaal
6.667 euro
2
Televil vzw uit Vilvoorde
6.667 euro
2
Wonen en Werken Tewerkstelling vzw uit Leuven
20.000 euro
6
Wonen en werken voor personen met autisme, De Okkernoot vzw, uit Vollezele
10.000 euro
3
Huis in de Stad uit Tienen
10.000 euro
3
Den Ateljee vzw uit Wezemaal
10.000 euro
3
Alexianen Zorggroep Tienen Team Activering uit Tienen
13.333 euro
4
Zonnestraal vzw uit Lennik
10.000 euro
3
De Winning Maatwerk vzw uit Kortenaken
10.000 euro
3
Open Therapeuticum Leuven, OTL Jeugd en Volwassenen MFC en RTH, uit Herent
6.667 euro
2
De Vlaspit vzw uit Scherpenheuvel-Zichem
13.333 euro
4
UPC Sint-Kamillus (AC/OC 't Collectief) uit Leuven
6.667 euro
2
De Kringwinkel Hageland vzw uit Aarschot en Tienen
13.333 euro
4
Wortels vzw uit Diest
13.333 euro
4
De RuimteVaart uit Leuven
16.667 euro
5


P.S.: Als bijlage vindt u meer info over de projecten.