Op 12 mei is het dag van de verpleging. Vóór aanvang van de ochtendshift bedankten Huguette Van Medegael, Lucette Callebaut en Sam Van De Putte het verplegend personeel van het ASZ met een bedankingskaart en een zakje bloemenzaad.

Het verplegend personeel is het kloppend hart van onze zorg, deze sector komt steeds meer onder druk te staan. “Verpleegkundigen en verzorgenden doen hun job vaak met veel engagement, in moeilijke omstandigheden, onder hoge druk en met te weinig collega’s. Bovendien moeten zij ook langer aan het werk blijven om tot een volwaardig pensioen te komen. Dit zonder dat er rekening gehouden wordt met de lengte van de loopbaan of de zwaarte van het werk” zegt verpleegkundige en sp.a bestuurslidHuguette Van Medegael.

“Vanmorgen bedankten we het verplegend personeel van het ASZ met een bedankingskaart en een zakje bloemenzaad. Op die manier zetten we ze langer dan alleen vandaag in de bloemetjes, en dat is zeker nodig” zegt sp.a gemeenteraadslid Sam Van de Putte.