De al bijzonder slechte financiële toestand van de Truiense stadskas krijgt opnieuw een opdoffer te verwerken. De studiedienst van de FOD Financiën heeft de raming gemaakt voor de volgende jaren over de impact van de tax shift per gemeente.

“Volgens deze cijfers zal voor 2016 de impact nog beperkt zijn, maar vanaf 2017 komt deze maatregel aan minder inkomsten op kruissnelheid. Van 2016 tot 2021 zal de stad 1,2 miljoen € minder inkomsten hebben uit de opcentiemen van de personenbelasting” aldus sp.a fractieleider Filip Moers en gemeenteraadslid Ludwig Vandenhove.

Op de gemeenteraad van 25 januari 2016 confronteerde sp.a fractieleider Filip Moers schepen van Financiën Ingrid Kempeneers (cd&v) met deze cijfers met de vraag of in het pas goedgekeurd budget 2016 en de meerjarenplanning rekening werd gehouden met deze

mindere inkomsten. Het antwoord was negatief. “Wij stellen ons de vraag of de pas goedgekeurde meerjarenplanning door deze maatregel nog wel sluitend zal zijn op het einde van de legislatuur” aldus Ludwig Vandenhove en Filip Moers.

Ludwig Vandenhove gedeputeerde/sp.a gemeenteraadslid

Filip Moers  Sp.a fractieleider