Er komen dit jaar 1.200 jobs in de sociale economie bij. Dat maakte de bevoegde Vlaams minister Kathleen Van Brempt (sp.a) vandaag bekend bij de officiële opening van Hangar S in Mechelen. Ook prins Laurent was bij die opening aanwezig.

Slimme investering
In Hangar S waren al verschillende organisaties voor sociale economie ondergebracht. Met 'Manus' kwam daar deze week een zesde bij. "Een slimme investering", vindt Van Brempt, die meegaf dat deze legislatuur al 6.000 voltijdse arbeidsplaatsen werden gecreëerd in de sociale economie. "Als het economisch moeilijk gaat, zijn mensen met een lage opleiding de eerste slachtoffers. Daarnaast verbetert het de dienstverlening."

Mechelse investeringen
Volgens Mechels schepen van werk Caroline Gennez (sp.a) investeert de stad jaarlijks ruim een miljoen in sociale economie. "Dit jaar investeren we nog eens 686.400 euro extra in nieuwe projecten. Op die manier creëren we arbeidskansen voor mensen die niet aan de slag kunnen in het regulieren circuit", aldus Gennez.