sp.a fractieleider Anne Schiettekatte stelde reeds eerder vragen in verband met de noodzakelijke uitbreiding van de voorziene rolstoelplaatsen in de Ghelamco Arena. Schepen Tapmaz kondigde toen aan dat op aandringen van de community-werking de bouwheer bijkomende rolstoelplaatsen zou realiseren. Hoog tijd vond Anne Schiettekatte om in opvolging van het dossier te informeren naar de huidige stand van zaken. 

Schepen Resul Tapmaz is positief: “In uitvoering van het strategisch beleidsplan van de KAA Gent Foundation, werd tijdens de afgelopen reguliere competitie alles in het werk gesteld om de uitbreiding van het aantal rolstoelplaatsen in het Gentse stadion te realiseren. In de voorbije maanden werden de extra plaatsen op de derde verdieping ter hoogte van vak 223 getest en geëvalueerd. KAA Gent zal vanaf de Play Offs 12 extra rolstoelplaatsen aanbieden. Concreet gaat het om 6 plaatsen in de spionkop (vak RS 232) en 6 plaatsen in de familietribune (vak RS 438). Op deze wijze stijgt het aantal rolstoelplaatsen voor KAA Gentsupporters van 30 naar 42." 

Om zoveel mogelijk rolstoelgebruikers de kans te geven een wedstrijd bij te wonen, wordt op advies van de KAA Gent Foundation de volgende regeling gehanteerd: in de spionkop zullen vier plaatsen (met begeleider) verdeeld worden via dagverkoop. Twee plaatsen zullen gereserveerd worden voor KAA Gent-supporters met een abonnement die geconfronteerd worden met een tijdelijk beperkte mobiliteit wegens ongeval of ziekte.

In de familietribune zullen de zes plaatsen in een eerste fase voorbehouden worden voor groepen. Op deze wijze wordt het mogelijk voor zorginstellingen of andere centra om in een beschermde omgeving en met deskundige begeleiding een wedstrijd bij te wonen. Indien de ruimte niet wordt ingenomen door een groep, zullen deze zes plaatsen alsnog via dagverkoop worden aangeboden.

De reguliere tarieven zullen van toepassing zijn voor de plaatsen. Mensen met een beperking hebben recht op een gratis begeleider. In opdracht van KAA Gent Foundation zullen elke wedstrijd 2 extra vrijwilligers verbonden aan Toegankelijk Vlaanderen worden ingezet.

Samen met sportschepen Resul Tapmaz concludeert Anne Schiettekatte dat de Ghelamco Arena zich als meest toegankelijk stadion verder bevestigt.

Een overzicht van alle toegankelijkheidsmaatregelen in de Ghelamco Arena.