De gratis parking op het Douaneplein wordt uitgebreid met een strook van 200m op 11m waar momenteel nog treinsporen lopen. Nadat deze verwijderd zijn, zal het terrein opnieuw ingericht worden om de maximale capaciteit te benutten. “Dit kan minstens 130 bijkomende parkeerplaatsen opleveren. Zo worden de 100 plaatsen op het Rode Kruisplein die vanaf 1 maart betalend zijn, ruimschoots gecompenseerd.

In de toekomst willen wij de parking Douaneplein ook veiliger en aantrekkelijker maken. Daarom bekijken we momenteel of aangepaste verlichting ervoor kan zorgen dat de wandeling naar het stadscentrum aangenamer wordt”, verklaren burgemeester Bart Somers (Open Vld) en schepen van Mobiliteit Karel Geys (sp.a).
 
De nieuwe maatregel om de parking Rode Kruisplein vanaf 1 maart betalend te maken, heeft al heel wat stof doen opwaaien. Het probleem is echter dat deze parking vanaf ’s morgens vroeg volzet is voor de rest van de dag. “Dankzij de invoering van het goedkope tarief van 30 cent per uur, zal er meer rotatie zijn. De handelaars uit de buurt hebben al positief gereageerd omdat hun klanten hierdoor wel een plaats zullen vinden. Bovendien blijft de parking gratis tijdens het weekend, zowel op zaterdag als zondag”, aldus Bart Somers.
 
De gratis parking op het Douaneplein ligt slechts op 1 km van de Grote Markt en er is een busverbinding. “Als je de parkeergelegenheden in Mechelen bekijkt, dan is er sprake van drie cirkels. De binnenste cirkel met de parkeerplaatsen intra-muros is het duurst. Dan is er de tweede cirkel met de parkings Zandpoortvest en Rode Kruisplein, waar je kan parkeren aan het goedkope tarief van 30 cent per uur. In de blauwe zone mag er bovendien twee uur lang gratis geparkeerd worden. Ten slotte is er de buitenste cirkel met de gratis parking Douaneplein. Momenteel kunnen daar 150 wagens terecht, maar op termijn wordt dit dus uitgebreid tot 280. Wij zijn ook nog op zoek naar een geschikte locatie voor een nieuwe gratis parking aan de andere kant van de stad in Mechelen-Noord”, zegt schepen van Mobiliteit Karel Geys.
 
De stad Mechelen kiest voor een modern en coherent mobiliteitsbeleid dat veel meer is dan enkel een parkeerbeleid. “Wij willen zowel bewoners als werknemers de mogelijkheid bieden om de juiste keuzes te maken wat vervoer betreft. Mechelen is de enige stad in Vlaanderen waar je per adres twee gratis bewonerskaarten kan krijgen. Daarnaast zijn er buurtparkings en goedkope vaste parkeerplaatsen voor bewoners. Sinds kort kunnen zij een abonnement kopen aan €30 per maand om tussen 18u en 9u te parkeren in de ondergrondse garages. Ook onze parkeerkaart voor werknemers is uniek en kost slechts 1,58 euro per werkdag. Uit een recente peiling blijkt trouwens dat de Mechelaars net als wij voorstanders zijn van een autoluwe binnenstad. Daarom investeren we ook in maatregelen om onze stad aangenamer te maken voor voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer. Verkeersveiligheid en milieuvriendelijkheid zijn immers belangrijke prioriteiten voor ons”, aldus nog burgemeester Bart Somers en schepen van Mobiliteit Karel Geys.