HBVL - 12 Mei 2015: Limburg krijgt er 1.361 rusthuisbedden bij tegen 2018. "In 2016 halen we een grote achterstand in, dan komen er in Limburg maar liefst 607 bedden bij", zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Van de 1.900 extra rusthuisbedden die via het Limburgplan de achterstand moesten wegwerken, is na 10 jaar nog maar de helft gerealiseerd.

De discussie over de schaarse rusthuisbedden in Limburg is al meer dan 10 jaar oud. In het Limburgplan van 2005 werd dan ook extra provinciaal geld voorzien. Voor elk extra bed dat er bijkwam, kreeg een rusthuis naast de Vlaamse subsidies ook nog eens 6.500 of 7.500 euro van Limburg Sterk Merk.

Vlaams Parlementslid Els Robeyns (sp.a) vroeg aan Vandeurzen hoe het vlotte met de bedden. Dat aantal van 1.900 bedden was wat we nodig hadden om onze achterstand ten opzichte van andere provincies weg te werken. "We hebben er 989 gerealiseerd", zegt Vandeurzen. Al blijkt uit cijfers van LSM dat het er eigenlijk iets meer zijn: 1.052."Tegen dit tempo hebben we in elk geval nog 10 jaar nodig", zegt Vlaams Parlementslid Els Robeyns. "Buiten het Limburgplan zijn er de laatste 10 jaar ook al 1.682 bedden bijgekomen, plus nog eens 99 in centra voor korte verblijven. We zijn nu net bezig met de grootste inhaaloperatie ooit", reageert Vandeurzen. "Dit jaar komen er in Limburg 370 bedden bij, in 2016 607, in 2017 151 en in 2018 150. Dat zijn er allemaal samen 1.278, plus nog eens 83 bedden voor korte verblijven, samen 1.361."

Nieuwe erkenningen

Vandaag hebben we in Limburg 7.875 rusthuisbedden in het totaal, terwijl er in de programmatie ruimte is voor 11.959 bedden. De bouwheren van de 2.737 geplande bedden hebben vorig jaar allemaal een brief in de bus gekregen met de vraag wanneer ze nu precies van plan waren om te bouwen. "Die dossiers hebben we bekeken en we hebben de rusthuizen die een erkenning krijgen ook een antwoord gegeven", zegt Vandeurzen. De minister weet nu ook welke werkingsmiddelen hij moet voorzien, want die moeten sinds de staatshervorming van Vlaanderen komen. Hij halveert zo in elk geval de lijst van de 'geplande bedden'. Voor die bedden is indertijd toestemming gegeven, maar in de praktijk blijkt dat er om allerlei redenen getreuzeld wordt met de bouw: nieuwe coalities in de gemeentebesturen, de administratieve procedure voor subsidies, bouwvergunningen, aannemers,... Wat er nu met die andere toestemmingen moet gebeuren is nog niet beslist. Het OCMW van Houthalen-Helchteren heeft zo maar liefst 50 geplande plaatsen. "We zouden moeten beginnen bouwen voor 2016. We gaan hierover binnenkort nog de knoop doorhakken", zegt OCMWvoorzitter Mustafa Aytar.

Wat na 2018?

"Wat er na 2018 gebeurt, is nog onzeker", zegt Marc Voets, voorzitter van het coördinatiecomité voor Limburg van de rusthuizen die zijn aangesloten bij Zorgnet. "Bovendien moeten wij het nu al met minder middelen stellen. De extra subsidies voor zwaar zorgbehoevenden zijn eind 2012 stopgezet. Maar de meeste mensen die we opvangen, zijn zwaar zorgbehoevend, anders gaan mensen ook niet naar een rusthuis. Dat kost ons dus meer, de dagprijs verhogen mag ook zomaar niet. Vroeger moest je dat voorleggen aan de FOD Economonie, nu aan minister Vandeurzen." "De meeste openbare rusthuizen draaien nu al met verlies", zegt Marc Gijbels die in de koepel van de Limburgse openbare rusthuizen zit. "Veel nieuwe investeringen zullen er de komende jaren dan ook niet gebeuren."Tegen 2016 wil Vandeurzen trouwens ook een nieuw financieringsmodel voor de rusthuizen.

Tekst: artikel verschenen in het Belang van Limburg op 12/5/2015