De provincie Vlaams-Brabant maakt werk van handelskernversterking. Ze besteedt een budget van 145.151,03 euro aan 9 gemeentelijke projecten in Herent, Hoeilaart, Lennik, Leuven, Aarschot, Begijnendijk, Boortmeerbeek en Rotselaar en 2 projecten ondernemersvorming van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel en van de UC Leuven-Limburg.

‘Detailhandel is, samen
met wonen en recreatie,
één van de belangrijkste
voorwaarden voor bruisende dorps-en stadskernen’.


 ‘Door in te zetten op handelskernversterking, streven we naar vitale en leefbare (dorps)kernen met een toegankelijk basisaanbod’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie.
 Gemeenten die handelskernversterkende projecten uitwerken, kunnen hiervoor een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant krijgen.


De volgende projecten kregen in totaal 145.151 euro provinciale steun:

 • ‘Visie op kleinhandelsactiviteiten en algemene stedenbouwkundige verordening’ van gemeente Herent
 • ‘Opmaak van een kernversterkend horecabeleidsplan’ van gemeente Hoeilaart
 • Heraanleg van het Gemeenteplein’ van de gemeente Hoeilaart
 • ‘Studie met het oog op het herinrichten van het marktplein’ van gemeente Lennik
 • ‘Opstellen van een horecabeleidsplan’ van stad Leuven
 • ‘Acquisitiebeleid kernwinkelgebied: verderzetting van de kernversterking’ van stad Aarschot
 • ‘Aanleg centrumparking’ van gemeente Begijnendijk
 • ‘Herinrichting van het Heldenplein’ van gemeente Boortmeerbeek
 • ‘Uitvoering acties uit strategisch commercieel plan’ van gemeente Rotselaar
 • ‘Wake up call lokale handel’ van Unizo Vlaams-Brabant & Brussel
 • ‘Pop-up: een vormings- en ervaringsproject om de lokale onderneming zuurstof te geven’ van UC Leuven-Limburg

De Stadsfabriek in Aarschot was tot voor kort een leegstaand handelspand. Deze site wordt nu tijdelijk ingevuld als plek waar ondernemers, creatievelingen en durvers hun concept kunnen uitproberen.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.