Op initiatief van het gemeentebestuur hebben de strandbars van Bredene een charter ondertekend waarmee ze zich engageren om de hoeveelheid strandafval terug te dringen. De strandbars geven hiermee een sterk signaal dat er nog meer lokale inspanningen nodig zijn om het strand net te houden, niettegenstaande heel wat afval aanspoelt vanuit zee.

Elk jaar opnieuw spannen het gemeentebestuur, alsook vele milieubewuste burgers zich in om het strand van Bredene netjes te houden. Er werd bijvoorbeeld geïnvesteerd in meerdere afvaleilanden en al bijna 25 jaar gaat het milieuteam in de zomerperiode actief op zoek naar zwerfvuil. Toch werd ook dit jaar weer meer dan 1.200 kg zwerfvuil van het Bredense strand verwijderd tijdens de jaarlijkse Clean Beach Cup, een wereldwijd initiatief van voornamelijk surfclubs. Een deel van dit afval spoelt aan vanuit zee, maar een groot deel wordt jammer genoeg gewoon achtergelaten door strandbezoekers. “De vier strandbars van Bredene willen zich alvast uitdrukkelijk engageren om ervoor te zorgen dat hun klanten minder afval hebben dat ze achter kunnen laten in het zand. De strandbars hebben daarom een charter ondertekend met 15 actiepunten voor minder afval”,  aldus schepen voor milieu Jens Vanhooren .

 

“Voor alle duidelijkheid: de strandbars van Bredene leveren ook nu reeds inspanningen om het strand ter hoogte van hun terrassen zo net mogelijk te houden. Met dit charter willen we echter vooral onderstrepen dat we de zwerfvuilproblematiek best zo dicht mogelijk bij de bron aanpakken. Door zoveel mogelijk in te zetten op herbruikbare materialen vermijden we dat er zaken op het strand worden aangevoerd die als zwerfvuil kunnen eindigen.”, licht burgemeester Steve Vandenberghe verder toe, “Het charter dat kadert in de verschillende acties die Bredene opzet rond zwerfvuil en plastic afval in het bijzonder, bevat enkele voor de hand liggende acties over drankverpakkingen, maar er staan ook zaken in over bijvoorbeeld milieuvriendelijke promotie van evenementen of het organiseren van milieuvriendelijke recepties. Uiteraard hopen we dat de boodschap ook over komt bij de klanten van de strandbars en dat ook zij een aantal van de praktische tips toepassen tijdens hun strandbezoek. De actiepunten voor minder strandafval willen we dan ook liefst graag prominent zichtbaar in de uitbating zien hangen. ”

http://www.focus-wtv.be/nieuws/strandbars-bredene-worden-afvalarm