Volgens een recente studie verlaat 15% tot 20% van de Brusselse leerlingen vroegtijdig de schoolbanken. Bij 45% van de leerlingen is er een risico voor schooluitval. Brussels parlementslid Fouad Ahidar (sp.a) trekt aan de alarmbel.

Schoolverzuim

In Brussel zijn de gemeenschappen bevoegd voor onderwijs. Alleen worden er geen betrouwbare statistieken bijgehouden. Dus heeft de Brusselse regering zelf een studie besteld bij  het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA). De resultaten zijn rampzalig

Grote problemen

De studie legt enkele grote problemen bloot:

  • gebrekkige samenwerking tussen de verschillende overheden. 
  • 1/5 jongeren haakt af
  • bijna de helft overweegt om af te haken

Voor Brussels Parlementslid Fouad Ahidar zijn dit dramatische cijfers: 'Er moet dringend iets gebeuren. Er is een jongerenwerkloosheid van 23% .Teveel van onze jongeren vallen tussen de mazen van net. Dat is niet alleen een persoonlijk drama, het is ook een drama voor onze stad.'

Aanbevelingen

De studie geeft concrete aanbevelingen voor het Brussels Gewest en de Vlaamse en Franse Gemeenschap. 


Foto: ©Claudio Vieira