De komende jaren zullen er in Mechelen meer dan 230 nieuwe sociale koopwoningen worden gebouwd. De stad voert dan ook een actief ruimtelijk beleid dat gericht is op duurzaam, betaalbaar en kwaliteitsvol wonen en leven in de stad voor iedereen.

“Deze 15 nieuwe sociale koopwoningen voor grote gezinnen aan Sint-Libertus in de wijk Nekkerspoel zijn woningen voor mensen met een beperkt budget, die met een goedkope lening toch een eigen huis of appartement zullen kunnen kopen”, aldus schepen van wonen en stadsvernieuwing Karel Geys (sp.a).

Ondanks de moeilijkere financiële situatie blijft de stad een sterke regiefunctie opnemen om een coherent en toekomstgericht woonbeleid te voeren. De stad doet dit in overleg met private en publieke partners met als doel iedereen het uitzicht te geven op een betaalbare en kwaliteitsvolle woning. “Er zijn vandaag te veel mensen zonder betaalbare goede woning en dat moet veranderen. Wonen betaalbaar maken is echter geen sinecure. Gelukkig stemde de Vlaamse regering het decreet grond- en pandenbeleid waarbij resoluut gekozen wordt voor veel meer sociale woningen. Maar ook als stad voeren we ter zake een ambitieus beleid. Zo willen we de komende jaren maar liefst 230 nieuwe sociale koopwoningen realiseren”, zegt schepen van wonen en stadsvernieuwing Karel Geys.

Vooral grote gezinnen vinden het vandaag moeilijk om een betaalbare woning te vinden in de stad. Een sociale koopwoning biedt hen de kans in de stad te blijven waar ze graag wonen. “Samen met de sociale huisvestingsmaatschappij De Kleine Landeigendommen zoeken we geschikte percelen grond, die een kwalitatieve en toch betaalbare invulling mogelijk maken. Een doelgroep waarvoor er in Mechelen veel te weinig betaalbare woningen te vinden zijn, zijn de grote gezinnen. Vaak zijn dit samengestelde gezinnen die in onze stad op zoek zijn naar een betaalbare woning. Daarom is dit project aan Sint-Libertus in de wijk Nekkerspoel zo interessant. Het voorziet in de helft eensgezinswoningen en de helft appartementen. Van de in totaal 15 woningen zullen er 10 over 3 en meer slaapkamers beschikken, de helft zelfs over 4 of 5 slaapkamers”, aldus nog Karel Geys.

Woningen bouwen voor grote gezinnen vraagt ook de noodzaak naar voldoende kwalitatieve buitenruimte en de nabije ligging van gemeenschapsinfrastructuur. “Ook hier werd in het nieuwe project rekening mee gehouden. Zo zullen alle woningen worden voorzien van een kwalitatieve buitenruimte, tuintje of terras. De Stad zal bovendien de publieke ruimte rond de site aanleggen als stedelijk plein. Scholen, speelruimte, sportvoorzieningen zullen te vinden zijn op wandelafstand”, besluit Karel Geys.