1,5 miljoen euro voor Bosgroepen en Regionale landschappen in provincie Antwerpen

Zopas keurde de provincieraad een budget van 1.530.545 euro goed voor de werking van de Regionale landschappen en Bosgroepen. De provincie legt in 2017 de focus op een gezond landschap en een gezonde leefomgeving. De Regionale Landschappen en de Bosgroepen spelen daarin een belangrijke rol. Zij zorgen in 2017 opnieuw voor herbebossingsprojecten, aanleg van ecologische bosranden, hagen, heggen en dreven, speelplekken in het groen en aanplanten van tienduizenden bomen en struiken.
 
 De basissubsidies van de RL en BG blijven op hetzelfde niveau als 2016. Het bedrag wordt verdeeld onder Regionaal Landschap de Voorkempen, Regionaal Landschap Rivierenland, Regionaal Landschap Schelde-Durme, Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete, Bosgroep Antwerpen Noord, Bosgroep Antwerpen Zuid, Bosgroep Zuiderkempen en Bosgroep Kempen Noord.
 
 Gedeputeerde van Natuur en Leefmilieu, Rik Röttger, is tevreden: “De Regionale landschappen en bosgroepen zijn een sterk instrument om lokaal en regionaal een gezond milieubeleid te voeren, een gezonde leefomgeving te creëren. Ambitie is om de sterke cijfers van de voorbije jaren opnieuw te overtreffen.”

 Die sterke cijfers waren in 2016:

  • meer dan 30 nieuwe speelplekken in het groen;
  • meer dan 66 ha herbebossing (goed voor 130 voetbalvelden);
  • 81.500 extra bomen en struiken (323 hoogstamfruitbomen, 300 solitaire bomen, 198 dreefbomen);
  • 8 km hagen, heggen en houtkanten;
  • 15 km ecologische bosranden;
  • en dat door 300 vrijwillige en professionele medewerkers.

Bosgroepen en Regionale landschappen aan de slag

 Regionale landschappen werken rond natuur en landschapsthema’s in een bepaalde streek. Ze proberen een draagvlak rond natuurbehoud te creëren en op die manier het landschap te beschermen. Ze betrekken daartoe overheid, bewoners en bezoekers in hun projecten.

 De Bosgroepen adviseren boseigenaars bij een duurzaam bosbeheer met aandacht voor natuur en maatschappelijke relevantie. Verhoogde betrokkenheid en inzet van boseigenaars en hun omgeving zorgt voor gezonde bossen, meer en betere natuur en extra ruimte voor recreatie.