De langdurig werkloze jongeren (jonger dan 30) winnen op drie manieren bij dit voorstel: ze worden aantrekkelijker voor werkgevers, ze kunnen rekenen op een correct loon, én net als hun collega’s in vast dienstverband hebben ze recht op vakantiegeld en betaalde feestdagen.

Ook voor werkgevers zit er alleen maar winst in. Zij kunnen werkcheques kopen aan € 10 per stuk en daarmee dan 1 uur arbeid kopen. Voorwaarde is wel dat het om een halftijdse of voltijdse job gaat. Ze betalen hun werknemer(s) met deze cheques, zoals dat vandaag ook met dienstencheques gebeurt. De werkgevers betalen overigens alleen voor de effectief gewerkte uren en worden zo verlost van heel wat administratieve verplichtingen.

Volgens Monica De Coninck maakt die vereenvoudiging vooral voor kleine ondernemingen een groot verschil. Het werkcheque-systeem voorziet immers ook in een centrale administratie die de hele papierwinkel van de werkgevers overneemt. Deze administratie int de werkcheques van de werknemers en zorgt voor de berekening en uitbetaling van de lonen. Ze zorgt ook voor alle administratieve verplichtingen zoals RSZ-bijdragen.

De ‘werkcheques’ moeten 15.000 jonge, langdurig werklozen, aan een job helpen. Monica De Coninck: “Deze hervorming moet kleine ondernemingen aanzetten om de huidige Activa-maatregel (die al 30.000 jongeren aan een job hielp) te benutten. Grote bedrijven hebben een sociaal secretariaat dat alles berekent. Kleine ondernemingen kunnen zich dat niet veroorloven en weten dus niet op welke kortingen ze recht hebben. Of ze vinden het gewoon te ingewikkeld.”

sp.a-voorzitter Bruno Tobback ziet heel wat voordelen in het voorstel van Monica De Coninck. “Uit onze contacten met de werkgevers bleek dat naast de loonkost ook de administratieve molen een reden is om geen nieuwe, jonge krachten in dienst te nemen”, zegt Bruno Tobback. "Met dit voorstel pakken we dat ten gronde aan. Het vereenvoudigt de bestaande maatregelen om jongeren aan het werk te krijgen en vormt één geheel.”

“Ik ben er van overtuigd dat we op deze manier heel wat laaggeschoolde, jonge werklozen het opstapje naar een job kunnen geven waar ze naar op zoek zijn. Het systeem zal ons ook veel beter wapenen tegen de concurrentie met de buurlanden rond laaggeschoolde arbeid, maar dan zonder afbreuk te doen aan de sociale rechten van de jonge werknemers”, aldus Bruno Tobback.

“Het voorstel bewijst dat je op een creatieve manier echte jobs kunt creëren. Het gaat hier immers over voltijdse of halftijdse jobs, mét de daarmee gepaard gaande sociale rechten zoals pensioen of ziekteverzekering. Geen sprake dus van mini-jobs of pseudo jobs”, besluit Bruno Tobback.

“We dringen vanuit het Vlaams parlement al lang aan op actie tegen de jongerenwerkloosheid, wel, dit is een goede stap”, voegt Bart Van Malderen daaraan toe. “Het zou een fout signaal zijn om in de laatste zes maanden voor de verkiezingen niets meer uit te voeren. Het is de taak van een minister om tot de laatste dag alle hens aan dek te roepen.”