In Vlaanderen leven 680.000 mensen onder de armoededrempel. Toch krijgen er maar 527.000 Vlamingen een sociale correctie op hun waterfactuur. "Daarom is het tijd voor actie om het stijgend aantal mensen dat de drinkwaterfactuur niet kan betalen, terug te dringen", zegt Rob Beenders.

Om dat aan te pakken, dient hij een voorstel van decreet in dat de groep die recht heeft op sociale correcties - zoals leefloners – uitbreidt naar mensen met een Omnio-statuut en mensen die zich in een procedure van schuldbemiddeling of budgetbeheersing bevinden.

"Dit kan starten vanaf 1 januari”, gaat Beenders verder. “Zo haal je 150.000 Vlamingen uit een vicieuze cirkel. Die dreigen vanaf 1 januari immers net nog dieper in de put te zitten, want op 1 augustus worden de nieuwe watertarieven voor de komende zes jaar vastgelegd. Daardoor kunnen de tarieven met 40 procent stijgen, met als gevolg dat veel meer Vlamingen hun factuur niet meer zullen kunnen betalen. Een sociaal tarief kan voor mensen in armoede het verschil maken.”