Het Boomse gemeentebestuur wil het handelscentrum doen herleven en voert daarom in de strijd tegen de leegstand een beleid van aankoop van panden in Blauwstraat en Hoogstraat. Ze kopen deze panden niet zelf, maar laten ze opkopen door de sociale bouwmaatschappij GoedWonenRupelstreek. Ook het Autonoom Gemeente Bedrijf Boom Plus wordt in deze constructie meegenomen.

Er werd zo in de afgelopen vijf jaar al voor meer dan 5 miljoen euro gespendeerd enkel aan de aankoop van vaak bouwvallige winkelpanden! Deze koopwoede zorgde ervoor dat GoedWonenRupelstreek ondertussen financieel op haar tandvlees zit. De intentie om samen met een privépartner/winkelier enkele aaneensluitende panden af te breken en te vervangen door een winkel en enkele sociale koopappartementen bleef tot op heden ondertussen enkel een intentie.

BOOM één heeft steeds gewaarschuwd voor het onoordeelkundig lukraak opkopen van panden. Deze monopolypolitiek heeft vooralsnog enkel maar geleid tot een hele reeks panden met een houten sierwandje voor. Ondertussen nam de leegstand in beide straten enkel maar toe.

Project Blauwstraat 61-65

Van het zestal potentiële nieuwbouwprojecten bleek er slechts één op korte termijn uitvoerbaar : Blauwstraat 61-65. Uiteindelijk diende zich welgeteld één kandidaat investeerder uit de privé aan : Argenta bank uit diezelfde Blauwstraat.

Na twee (!) aanbestedingsronden door GoedWonenRupelstreek als bouwheer bleek dat de bouw van een winkelpand 5 appartementen veel te duur is. Het geheel zou bijna anderhalf miljoen euro gaan kosten, rekening houdende met de verwerving van de grond, de sloop- en bouwkosten, de ontwerpkosten en de notariskosten. De totale kostprijs is 182.253 euro duurder dan voorzien!

GoedWonenRupelstreek is trouwens duidelijk : ‘de realisatie van dit nieuwbouwproject is financieel een moeilijk verhaal’ en nog : ‘op het directiecomité (van GoedWonenRupelstreek) van 12/01/2017 werden ernstige bedenkingen geformuleerd bij de haalbaarheid van dit project’.

Daarenboven wordt niet alleen de kostprijs voor de privépartner zowat 49.000 euro duurder, maar stijgt de toch al veel te hoge prijs van de sociale (sic) koopappartementen met gemiddeld 26.687 euro.


De concrete cijfers :

Winkelpand Argenta                         177,07 m²                                  461.103,42 euro BTWi 

appartement 2 slaapkamers            78,50 m²                                 228.572,56 euro BTWi

appartement 2 slaapkamers            78,50 m²                                 228.572,56 euro BTWi

appartement 1 slaapkamers            73,55 m²                                 214.273,92 euro BTWi

appartement 1 slaapkamers            51,74 m²                                 151.619,90 euro BTWi

appartement 1 slaapkamers            67,75 m²                                 197.562,11 euro BTWi

totaal                                                                                                         1.481.704,47 euro BTWi

Even vergeleken met bv. de appartementen ‘Schorrezicht’ (waar de mogelijkheid tot aankoop van een parkeerplaats en berging wél bestaat) :

Appartement 2 slaapkamers           93 m²                                      204.000,00 euro BTWi

Appartement 1 slaapkamer             79 m²                                      177.000,00 euro BTWi


Gemeente koopt debacle af

Deze voorspelde mislukking ligt natuurlijk erg gevoelig bij het gemeentebestuur, dat er bij elke gelegenheid op wijst hoe goed het wel niet gaat met het handelscentrum (wat kan tellen als ‘alternatief feit’).

Ieder weldenkend mens zou dit project stopzetten, zoals ook als één van de opties wordt gesuggereerd door GoedWonenRupelstreek.

Niet zo voor de ploeg van Baert en Bosteels! Het Schepencollege besliste op 16 januari bij hoogdringendheid om de sociale bouwmaatschappij GoedWonenRupelstreek een subsidie toe te kennen van 150.000 euro om het project snel op te starten!

Citaat uit het Collegeverslag : ‘gelet op de hoogdringendheid van dit dossier en om daadwerkelijk tot realisatie over te kunnen gaan, een projectsubsidie van 150.000 euro aan GoedWonenRupelstreek toe te kennen tot realisatie van het nieuwbouwproject Blauwstraat 61-65 te Boom, en deze ter goedkeuring te verzenden naar de eerstvolgende gemeenteraad'.

BOOM één stelt vast :

  • Dit project moet koste wat kost klaar zijn voor de verkiezingen, desnoods met massa’s belastinggeld, dat is trouwens ook de enige reden van de hoogdringendheid. Dit staat in schril contrast met het totaal gebrek aan gemeentelijke investeringen voor bv. de bestrijding van kinderarmoede (gemeente Boom legt geen eurocent bij bij de verworven Vlaamse subsidies).
  • Er worden sociale (!) koopappartementen gebouwd die piepklein zijn (gemiddelde oppervlakte van een appartement in Vlaanderen is 90 m² volgens de sectororganisatie voor projectontwikkelaars UPSI-BVS) en heel erg duur, duurder zelfs dan gewone koopappartementen op een toplocatie in Boom (Schorrezicht).
  • Het hele project realiseert de verhuis van 1 bank van de ene straat naar de andere : er komt geen enkele winkel bij in de Blauwstraat door deze mega-investering.
  • GoedWonenRupelstreek zal naast de vele lukraak gekochte panden nu ook blijven zitten met onverkoopbaar dure nieuwbouwappartementen.
  • De Boomse belastingbetaler draait hiervoor op.

Gemeenteraad mag het niet weten?

Bovenop deze waanzinnige constructie om uiteindelijk toch iéts tastbaars te realiseren voor de verkiezingen van 2018, negeert dit bestuur ook alle democratische controle en gaat ze het debat uit de weg. Ondanks de duidelijke collegebeslissing van 16 januari waarin ze zelf schrijven dat dit dossier naar de gemeenteraad moet verzonden worden staat dit NIET aan de agenda van de gemeenteraad van vandaag 16 februari.