Er komt meer groen en natuur, meer open ruimtes wat zorgt voor een rustigere meer serene omgeving op de Kortrijkse begraafplaatsen. De komende jaren, tot en met 2020, is er een budget van 1,6 miljoen euro nodig, waarvan in 2018 reeds €530.000 wordt voorzien.

Uitgangspunten

Voor veel gemeenten blijven begraafplaatsen moeilijke locaties als het gaat over onkruidvrij beheer. Traditioneel wordt op een begraafplaats veel aandacht geschonken aan netheid en onberispelijk onderhoud. Veel burgers reageren gevoelig wanneer de graad van onderhoud niet beantwoordt aan hun verwachtingen.

Daarbij komt dat er sinds 2009 geen pesticiden meer gebruikt worden voor onkruidbestrijding.

Hierdoor is het groenbeheer in onze stad sterk veranderd. Er zijn meer manuren nodig om alternatieve technieken zoals branden, schoffelen, frezen en wieden toe te passen voor het dagelijks onderhoud.

Ook is de manier van begraven en het omgaan met onze overleden dierbaren veranderd. Het aantal crematies neemt elk jaar toe en dat heeft zijn impact op de organisatie van een begraafplaats. Hierbij wordt er met een nieuwe begraafmethodiek gewerkt, met grasperken in plaats van lange rijen grafzerken.

 Samengevat:

- Hoge verwachtingen van de burger.
- Geen pesticiden meer gebruiken.
- Meer crematies en minder klassiek begraven.

Een andere manier van inrichting en beheer is nodig, Kortrijk kiest hier voor een ecologische aanpak. Dit betekent investeren in een groenere omgeving én onderhoudsvriendelijk beheer.

Dit resulteert in een nieuwe beleving van een begraafplaats. Het is geen doodse plek meer. Het krijgt meer groen en natuur, meer open ruimtes wat zorgt voor een rustigere en meer serene omgeving.

Een versnelling hoger schakelen

De transitie van traditioneel aanleggen en beheren naar de nieuwe ecologische aanpak is reeds enkele  jaren aan de gang. De inzet hierbij is vergroening, herinrichting en verduurzamen van het (groen)onderhoud van de gemeentelijke begraafplaatsen.

In 2017 werd reeds geïnvesteerd in het renoveren en vergroenen van verschillende begraafplaatsen in Kortrijk. Daarnaast was dit ook een jaar van verkenning. Inspiratiebezoeken aan steden met een sterk beleid rond het beheer van begraafplaatsen, bvb. Roeselare, Waregem en Leuven, hebben de toekomstplannen alleen maar versterkt.

Voor de komende jaren, tot en met 2020, is er een geraamd budget van 1,6 miljoen euro nodig om de plannen te realiseren. Met het huidige budget van gemiddeld 100.000 euro per jaar is 16 jaar tijd nodig. We willen echter een versnelling hoger schakelen. Daarom voorziet de stad in 2018 een budget van 530.000 euro, een derde van het geraamd totaalbudget en 5 keer meer dan gemiddeld.

Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu: “Dankzij deze investeringen kan het dagelijks beheer vlotter uitgevoerd worden. Zo wordt de laatste rustplaats van onze geliefden een aangename, onderhoudsvriendelijke plek in een groene omgeving.”

Welke werken: om tot onderhoudsvriendelijke en groene begraafplaatsen te evolueren, zijn meerdere werken nodig. Kortrijk beschikt over 11 actieve begraafplaatsen elk met hun eigen karakteristieken. We pakken dan ook niet meteen alle begraafplaatsen aan. Elke begraafplaats heeft ook andere werken nodig.

Globaal gezien kan je de noodzakelijke werken onderverdelen als volgt:

- Heraanleg van begraafparken;
- Aanleg van parken met uniforme graftekens voor niet-gekochte graven;
- Verhardingen (vooral paden) worden herbekeken: vernieuwd of ingezaaid met gras;
- Testen van met hars gebonden grind tegen onkruid (een “steentapijt” aan de columbaria);
- Open ruimtes worden ingezaaid met gras of bloemenmengsels;
- Tussen de graven worden bodembedekkers aangeplant;
- Vervangen van bestaande beplanting;
- Aanpak verwaarloosde graven.

Experiment is hierbij een belangrijke factor. Op de begraafplaatsen lopen verschillende proefprojecten om te zien welke types en samenstelling van groen en bodembedekkers het beste werken.

Voor meer info per begraafplaats bekijk het document. (zie onder)

Natuurlijk begraven

De stad overweegt om het begraven in biologisch afbreekbare urnen, binnen een afgebakend deel van de begraafplaatsen, mogelijk te maken. Een zogenaamd urnenbos, een laatste rustplaats in een natuurlijke omgeving. Dit niet op één locatie voor gans Kortrijk, maar op zoveel mogelijk begraafplaatsen.

Onderhoud door nabestaanden

Het dagelijks onderhoud van de begraafplaatsen wordt door een ploeg van de stadsdiensten uitgevoerd en ondersteund door een ploeg via externe sociale tewerkstelling (Constructief vzw).

Volgens het stedelijk reglement op begraafplaatsen zijn de concessiehouders, familie of nabestaanden, verantwoordelijk voor het onderhoud van het graf en zijn omgeving. De stad stelt vast dat velen hier niet van op de hoogte zijn. Hiervoor wordt een communicatie opgestart via stadsmagazine en op de begraafplaatsen om dit duidelijk mee te delen.

Meer info; Bert Herrewyn, schepen van leefmilieu, 0496 25 81 54 | bert.herrewyn@kortrijk.be