In het Ruimtelijk UitvoeringsPlan (RUP ‘t Veer) werd de mogelijkheid tot het bouwen van appartementen ter hoogte van de Rupeldijk opgenomen. De gemeente is eigenaar van de bouwgrond. Door de verkoop van die grond krijgt de gemeente nu extra financiële middelen binnen. De verkoop verliep volgens een gunningsprocedure. Geïnteresseerde projectontwikkelaars konden voorstellen indienen. Op basis van vastgelegde criteria kon het bestuur een keuze maken. Zo zou bijvoorbeeld een voorstel met weinig doorzichten vanuit de Nijverheidsstraat naar de Rupel minder punten krijgen dan een voorstel met veel doorzichten! Ook met het aantal bouwlagen, de parkeervoorziening en het aantal openbare doorgangen naar de dijk zou rekening mee worden gehouden. Het meest doorslaggevende criterium was uiteraard de prijs die geboden werd!


Sp.a – Groen zet in op leefbare buurten! Impact op leefbaarheid moet altijd centraal staan. Het financiële aspect mag nooit de bovenhand krijgen!

Uit vrees dat een projectontwikkelaar het maximum uit deze bouwgrond zou halen, stelde sp.a – Groen op de gemeenteraad van juni voor om slechts een gedeelte van de grond te verkopen! Op die manier krijgt de gemeente de nodige financiële middelen binnen, maar behoudt de gemeente haar grip op de leefbaarheid in de buurt! Een brede groene doorgang naar de dijk met voet- en fietspad blijft dan gegarandeerd. Een klein speelpleintje of ontmoetingsplaats voor de buurt behoort dan zelfs nog tot de mogelijkheden. Ook de aanleg van openbare parkeerplaatsen zou de toenemende parkeerdruk door de komst van appartementen kunnen compenseren. Het CD&V/NV-A bestuur ging niet in op ons voorstel. Het bestuur besliste om de bouwgrond in zijn geheel te verkopen!

Het CD&V – NV/A bestuur streeft naar een financieel evenwicht, niet naar een leefbaar evenwicht in de woonkernen.

Onlangs bleek dat het bestuur heeft gekozen voor een voorstel dat bestaat uit maar liefst 17 appartementen en 24 private parkeerplaatsen. Dit project biedt weinig garanties op doorzichten of de vereiste groene publieke plaatsen.

Op de gemeenteraad van november confronteerde sp.a – Groen het bestuur met het resultaat. Het bestuur is blijkbaar nog steeds overtuigd van haar gelijk. Het kwam erop neer dat de procedure correct verlopen was, dat het voorstel voldeed aan de bepalingen in het RUP en dat vooral de gemeente er financieel beter van zal worden!

Sp.a – Groen en de buurtbewoners denken daar blijkbaar anders over.