Wachtebeke -ANDERS organiseert al voor de 18e maal een gemeenschappelijke aankoop van stookolie.

Iedereen die meedoet heeft daar baat bij want hoe meer liters we samen aankopen hoe goedkoper de prijs per liter is. Bovendien betaalt iedereen dezelfde prijs, of je nu 500 liter aankoopt of 5.000 liter.

Voor alle duidelijkheid: de bemiddeling door ANDERS gebeurt volledig gratis. De kosten die we maken worden op geen enkele manier doorgerekend.

Verplichte voorinschrijving: uiterlijk op zaterdag 29 oktober 2016 verwachten we jullie voorinschrijving. De aankoopprijs (incl. BTW) wordt, na onderhandelingen met verschillende leveranciers, vastgelegd op woensdag 2 november 2016

De overeengekomen prijs wordt rechtstreeks aan de ingeschreven personen meegedeeld, per mail indien mogelijk, anders per brief. Geïnteresseerd? Gelieve vooraf in te schrijven met een raming van het aantal liters dat u wenst, maar zonder aankoopverplichting.  U beslist pas definitief nadat de prijs vastligt.

U krijgt dan een inschrijvingsformulier dat u ondertekend  terugbezorgt op onderstaande email-adressen of contactadressen.

Definitief intekenen met handtekening op inschrijvingsformulier, na bekendmaking van beste resultaat, kan tot en met zaterdag 5 november 2016

Zonder handtekening kan de bestelling jammer genoeg niet doorgaan. Eens de prijs vast ligt en meegedeeld is kunnen geen bijkomende inschrijvingen meer aanvaard worden.Onze actieprijs is geldig voor bestellingenvanaf 500 liter geleverd in Wachtebeke en  Moerbeke. 

De levering gebeurt, afhankelijk van de bestelde hoeveelheid, binnen de 2 weken vanaf maandag 7 november 2016.

Het juiste leveringstijdstip wordt individueel afgesproken in overleg met de stookolieleverancier.

 

Als u interesse hebt, schrijf dan ONMIDDELLIJK (= ten laatste op zaterdag 29 oktober) in bij volgende bestuursleden van ANDERS Wachtebeke: