Reeds 21 jaar is het in Essen de gewoonte om voor elke boreling een boom te planten. Het initiatief ontstond in 1996 in de schoot van de gemeentelijke jeugdraad. Die stelde voor om op een braakliggend terrein aan de Leemleegt op Horendonk een geboortebos aan te planten. Daarna werd ‘Het Patersboske’ op Heikant aangeplant. Ook dat is intussen al vol.

“Nu werken we al enkele jaren aan een mooi nieuw geboortebos aan het Benegobos, vlakbij de Nederlandse grens. Deze aanplant maakt trouwens deel uit van het uitgebreid bosbeheersplan dat we aan het uitvoeren zijn om zo stelselmatig deze oude naaldbossen om te vormen tot waardevolle gemengde loofbossen”, zegt schepen van jeugd en leefmilieu Helmut Jaspers (sp.a).

De geboorte van een kind is zo speciaal dat mensen het graag vereeuwigd zien. Daarom is het planten van een boom een ideaal geboorteritueel. Met hun lange levensduur zijn bomen het perfecte symbool voor een lang en gelukkig leven. En dat is toch het eerste wat ouders voor hun boreling wensen.

Vorig jaar werden in Essen 193 kinderen geboren. Januari is en blijft bij uitstek de vruchtbaarste maand met niet minder dan 23 kinderen en de Stationsstraat de meest vruchtbare straat. In 2015 zagen in Essen ook 6 tweelingen het levenslicht.

De meest voorkomende namen waren Jarl, Gisela, Sofie, Charlotte, Aldo en Milan.

“De kinderen die in 2015 geboren zijn, zullen hier binnen tien jaar een jong bosje terugvinden en binnen 25 tot 30 jaar een uit de kluiten gewassen bos. Een bos waarin ze misschien later samen met hun kinderen of zelfs kleinkinderen zullen spelen en ravotten”.