Deze permanente assistentiecentrale wordt georganiseerd door Zewopa vzw. (Zewopa staat voor Zelfstandig Wonen in Projecten met ADL-assistentie. ADL staat voor Activiteiten Dagelijks Leven en betekent het bieden van ondersteuning bij alle handelingen die het zelfstandig leven en wonen van personen met een beperking mogelijk moet en kan maken). Het nieuwe woongebouw voltooid de woonwijk aan de zijde van de Herenthoutseweg. Het refereert naar de vorm van een Vierkants hoeve. Alle appartementen zijn georganiseerd rond een gemeenschappelijke binnenkoer. Deze binnenkoer is het centrale hart van het project waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten. Ze benadrukt het ‘samen’ wonen. Van hieruit worden alle wooneenheden verbonden via 4 trappenkernen en buitenpassarellen op de verdiepingen. De trapkernen zijn heel herkenbaar door hun positie in de 4 hoeken van de binnenkoer. Met een grote poortopening is de binnenkoer verbonden met de Gagelstraat. Rondom het gebouw zijn kleine individuele tuinen voorzien gekoppeld aan de gelijkvloerse appartementen.