In een kindvriendelijke stad zorgen we natuurlijk steeds voor nieuwe en vernieuwde speelzones, spelprikkels en leuke ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren. In zes jaar kwamen er 20 grotere speelzones bij in onze groengebieden en werden er 13 helemaal heraangelegd. Een tiental nieuwe of vernieuwde speelzones zitten op heel korte termijn nu al in de pijplijn.

Sp.a en Groen willen vanzelfsprekend op die weg verder gaan vanaf 2019. In ons programma voor de verkiezingen van 14 oktober zit een uitgebreid hoofdstuk ‘Kindvriendelijke stad’ en ‘Klimaatneutraal, natuur en groen’, dat kan u lezen op de website van het kartel.