Een Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap of kortweg ‘PWA’ is een samenwerking tussen de federale overheid (RVA), de sociale partners en steden en gemeenten. Het geeft kansen aan werkzoekenden om werkervaringen op te doen en zich voor te bereiden op een vaste job. Het biedt anderzijds aan de burgers de mogelijkheid om kleine klusjes op een legaal en sociale wijze in te vullen. Elke burger kan hierop een beroep doen.

Minister Muyters heeft zijn nota voor de hervorming van het PWA-systeem tot “WIJK-werken” besproken in het Vlaams Parlement.

Sp.a betreurt de plannen van de minister en is ronduit ontgoocheld over de visie die minister Muyters vooropstelt. In plaats van het PWA-systeem te versterken en te vereenvoudigen zorgt hij ervoor dat de huidige doelgroep er tussen uit valt en dat de mensen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt worden uitgesloten. Dit is ontoelaatbaar want net deze groep vindt geen aansluiting bij andere werktrajecten. Deze groep van ongeveer 2000 mensen vallen door deze hervorming compleet uit de boot.

“De hervormingsnota toont zeer weinig ambitie en is zeer duidelijk het resultaat van een compromis tussen N-VA, CD&V en OpenVLD die hiermee elk hun gelijk mee willen halen. Helaas zal dit gebeuren ten koste van de Vlaming die nood heeft aan een extra duwtje in de rug om aan de slag te kunnen. De minister moet zijn huiswerk opnieuw maken, de plannen die voorliggen in de nota herschrijven en terug aan het parlement voorstellen”, aldus Rob Beenders.