De Europese Commissie heeft de cijfers voor de begroting 2015 bekend gemaakt. De begroting sluit af met een tekort van 2.9 procent.

Twee vaststellingen: 1) 2015 was een maat voor niets. Het structureel tekort verbetert minder dan onder de vorige regering.  2) De verhoging van de indirecte taksen en elektriciteitsprijs domineert op het effect van de lagere olieprijs en de verlaging van de personenbelasting.

We constateren dat de lage olieprijs en de daling van de persnonenbelasting duidelijk niet opwegen op tegen de verhoging van indirecte belastingen bij de gezinnen. Dat zegt nu ook de Europese Commissie.

EERSTE VASTSTELLING: 2015 WAS EEN MAAT VOOR NIETS

De Europese Commissie zegt nu ook dat het structureel tekort verbetert met 0,2%. Aan dit ritme is er een structureel evenwicht binnen dertien jaar.

In 2012 en 2013, onder de vorige regering werd een verbetering van het structureel tekort genoteerd van telkens 0.6%. Dat is ook wat de Europese Commissie vraagt. In het verkiezingsjaar 2014 kregen we een achteruitgang van -0,1%. In het eerste jaar waar de huidige regering Michel volledig voor verantwoordelijk was is de structurele verbetering beperkt tot 0.2%. De regeringsdoelstelling ten opzichte van Europa was nochtans 0.6%, of 1.6 miljard meer aan inspanningen.

CONCREET: tegenover de laatste begroting van de vorige regering (Di Rupo) is nauwelijks een structurele verbetering van de begroting vast te stellen. Dat ondanks de opeenvolgende, pijnlijke maatregelen voor de gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen.

TWEEDE VASTSTELLING: DE BELGEN HEBBEN WEL GROTE INSPANNINGEN GEDAAN EN DAT LAAT ZICH VOELEN

Alhoewel het begrotingsresultaat pover is, zijn er verschillende maatregelen genomen die de gezinnen, alleenstaanden en zelfstandigen hard treffen. Denk maar aan de indexsprong, de verhogingen van BTW en accijnzen. Dat de gezinnen deze maatregelen voelen, valt ook op te maken uit een analyse van de recentste nationale rekeningen (derde kwartaal van 2015).

Begin 2015 zorgden de lage olieprijs en de lage rente ervoor dat er minder gespaard werd en meer geconsumeerd. Maar door de invoering van de taks shift en de daaraan gekoppelde verhoging van de BTW op elektriciteit, is in het derde kwartaal zowel de consumptie als de spaarquote gedaald.

ANDERS GEZEGD: door de invoering van de taks shift heeft deze regering het positieve effect van de lage olieprijs en de lagere spaarquote op de consumptie teniet gedaan. Dat wordt nu ook bevestigd door de Europese Commissie.

Ook de Europese Commissie wijst op de rol van de verhoging van de indirecte taksen en elektriciteitsprijs die sterker is dan het effect van de lagere olieprijs en de verlaging van de personenbelasting. Ook volgens de Europese Commissie zijn de extrafacturen dus hoger dan de extranetto met als resultaat dat onze binnenlandse consumptie achterblijft.

De gezinnen consumeren dus minder en sparen minder, dat wil zeggen dat ze hun spaarvermogen moeten aanspreken om de rekeningen die de regering hen stuurt te betalen. De gezinnen leveren in, maar het begrotingsresultaat wordt er niet beter door.

Zijn Ronald en Margaret terug van weggeweest?

Het beleid van de regering begint meer en meer op de neo-liberale beleidsperiode van Reagan en Thatcher te lijken. Net als deze illustere voorgangers gelooft de regering dat lagere belastingen en lasten voor de bedrijven en meer individuele facturen de economie goed zal doen. Vandaag zien we het omgekeerde. Zowel de groei als de bijkomende werkgelegenheid stijgt in België trager dan in de andere euro landen. Wat wel stijgt is de ongelijkheid. Ook hier dienen Reagan en Thatcher als voorbeeld.

Naar het persbericht "2015 was een verloren jaar" van Johan Vande Lanotte & Karin Temmerman.