2016 is voorbij; net als zoveel voorgaande jaren. We klasseren ze allemaal in onze herinneringen – één voor één. Afgelopen jaar wil ik niet zomaar klasseren. Het is een jaar geweest waarin ik leerde hoe belangrijk familie en vrienden zijn.

2016 was ook voor onze maatschappij een jaar dat we beter niet zomaar klasseren. De aanslagen en oorlogen overal ter wereld hebben gevoelens van onzekerheid en onveiligheid gezaaid. Die angst mogen we niet negeren. Maar evenmin mogen we toelaten dat anderen die angst aanwakkeren, want ook dat maakt onze samenleving kapot. We mogen niet toelaten dat het doemdenken en tegenstellingen de bovenhand halen.

Als onze kinderen en kleinkinderen over 40 jaar terugkijken op onze tijd, hoe willen wij dan herinnerd worden? Als een generatie die alleen maar toekeek? Of als een generatie die in verzet ging tegen het doemdenken, nieuwe dromen formuleerde en wat onrealistisch leek toch mogelijk maakte?

Het hoeft niet bij dromen te blijven. We kunnen de welvaart wél eerlijk verdelen. We versterken onze samenleving in plaats van de tegenstellingen op te poken, we investeren in mensen in plaats van ze te verarmen.

En we staan niet alleen! Meer en meer mensen proberen op een positieve manier de wereld rondom hen te veranderen. Tussen, naast, voor en achter hen moet sp.a staan. Elke dag. Samen met hen. Zij aan zij. In 2017 zullen we als sp.a nog meer de focus leggen op dat samen verandering brengen.

Omdat we weten dat het samen anders kan, dat het samen beter kan.

We gaan in 2017 meer dan ooit iedereen betrekken om mee te bouwen aan een betere wijk, een betere gemeente, een beter Vlaanderen. Met het absolute geloof dat we samen in staat zijn onze samenleving heruit te vinden, voor iedereen die er deel van uitmaakt, waar iedereen zich in terugvindt en vooral waar iedereen mee is.

Ik wens jullie een gezond, eerlijk, fantastisch en strijdbaar 2017 toe.


Bart Coopman

voorzitter sp.a Staden