"Ik stel vast dat, ondanks de grote noden in de provincie, de volgende periode slechts 13,4% van het budget van Agentschap Wegen en Verkeer naar West-Vlaanderen gaat." zegt Vandenberghe (sp.a) "De vorige jaren was dit nog gemiddeld 21%.  Hierdoor vloeit er de volgende jaren ongeveer 30 miljoen minder naar West-Vlaanderen voor projecten inzake verkeersveiligheid."

Zwart  punt wordt plots wit punt

Vlaams Volksvertegenwoordiger Steve Vandenberghe startte zijn onderzoek naar kredieten voor verkeersveiligheid in West-Vlaanderen reeds enige tijd geleden, dit  naar aanleiding van het feit dat de gevaarlijke Elisabethlaan in Oostende door de minister niet langer meer wordt beschouwd als zwart punt.  Begin januari 2015 maakte de minister nog een lijst vrij van de zwarte punten die toen nog niet aangepakt waren.  De Elisabethlaan was toen nog één van de 74 zwarte punten, dit met een relatief hoge prioriteitsscore van 35.   “Nu alle laatste zwarte punten zijn aangepakt en de Elisabethlaan niet tot deze laatste projecten behoort, kon ik alleen maar concluderen dat de Elisabethlaan plots van deze lijst met zwarte punten is verdwenen en volgens de minister dan ook geen gevaarlijk punt meer is”, aldus Steve Vandenberghe die ook wilde weten hoe het zat met de andere investeringen in verkeersveiligheid in West-Vlaanderen  

30 miljoen EUR minder voor West-Vlaanderen

Voor de aanpak van deze zwarte punten zijn speciale kredieten voorzien door de Vlaamse regering maar  Steve Vandenberghe ging ook na hoeveel van het algemeen budget van het Agentschap Wegen en Verkeer voor de volgende jaren naar West-Vlaanderen gaat en kwam tot de vaststelling dat dit  slechts gemiddeld 13,4 % is van het budget 2016-2019.  Waar West-Vlaanderen de voorbije jaren traditioneel kon rekenen op pakweg 21% van  de Vlaamse middelen, zakt dit de komende jaren met  meer dan  30%.  Weyts investeert de volgende jaren dus maar liefst 31 miljoen EUR minder in onze provincie dan het investeringsritme van voorbije periode.  “Dit staat in schril contrast met de ronkende uitspraken van de minister gisteren. Hiermee wordt onze provincie uitermate stiefmoederlijk behandeld alhoewel er grote noden zijn inzake verkeersveiligheid”, aldus Vandenberghe.

West-Vlaamse verkeersveiligheid verdient meer aandacht

Naast het schrappen van de Elisabethlaan in Oostende zijn er ook een aantal projecten van AWV die abnormaal lang  aanslepen en waarvan het zeer de vraag is of ze in de nabije toekomst nog zullen worden gerealiseerd.  Zo is er de verbinding N35-N369 ter ontlasting van de doortocht N35 Diksmuide, beter gekend als kwartring Diksmuide. Dit dossier werd reeds opgestart in 2004 en is nu weliswaar voorlopig opgenomen op de planning voor 2017.   Ook de geplande grootschalige herinrichting van de N8 laat op zich wachten. Deze herinrichting moet in de plaats zou komen van de doortrekking van de A19  die de Westhoek zou doorsnijden.  Daarnaast is ook de aanleg van een zuidwestelijke tangent  tussen de Meulebeekse- en Pittemsesteenweg in Tielt meer dan dringend nodig”, besluit Vandenberghe.