" Geachte Minister Bellot, en ik richt mij ook expliciet tot de Minister van tewerkstelling Minister Peeters,

De werknemers bij trein- en trambouwer Bombardier in Brugge kregen deze week een ijskoude douche: liefst de helft van de 500 werknemers moeten  vrezen voor hun job. De Europese directie wil het bedrijf namelijk voortaan aansturen vanuit het Franse Crespin, waardoor veel werk uit de Brugse vestiging zou verdwijnen. Zoiets heet: een vestiging uitkleden.

Het is onmenselijk de honderden werknemers en gezinnen met zo’n boodschap boven het hoofd in de kou te laten staan.

Mijnheer de Minister, ik richt mij tot u in uw hoedanigheid van voogdijminister van de NMBS, één van de belangrijke opdrachtgevers van Bombardier.  In 2015 werd door de NMNBS een grote bestelling geplaatst voor de levering van 445 dubbeldekstreinen, de zogenaamde M7’s. Daardoor zou er voor vele werknemers  rechtstreekse  jobzekerheid zijn tot 2021 , normaal verlengbaar tot 2025. En dan spreken we nog niet over de vele honderden afgeleide jobs die hieraan gekoppeld zijn

Die jobgarantie was niet enkel een belofte, maar werd ook zwart op wit op papier gezet in een addendum bij het M7contract. Een addendum is  een officieel document. wijzigen kan maar met akkoord van beide contractanten. Dit addendum horende bij  Hoofdstuk 5 van het lastenboek stelt zeer duidelijk  dat de M7-dubbeldek-treinen van begin tot einde in de vestiging in Brugge moeten worden gemaakt.  
 Dat de Europese directie hier nu op terug wil komen mag gezien worden als een eenzijdige contractbreuk, want de NMBS is als medecontractant en opdrachtgever  niet akkoord gegaan met deze wijziging. In onze democratie is een geplaatste handtekening en geplaatste handtekening. Laat ons daar niet aan tornen AUB.

Ik kom tot mijn vragen :

  • Bent u bereid om uw bevoegdheid als voogdijminister uit te oefenen en de NMBS er op te wijzen dat het contract tussen NMBS en Bombardier geen vodje papier is en dat de afwerking van de bestelde dubbeldektreinen  volledig in Brugge dient te gebeuren, zoals initieel  contractureel opgenomen is want dat er anders sprake is van contractbreuk?

  • Bent u bereid om samen met uw collega van tewerkstelling Peeters te bemiddelen zodat de relocatie van Bombardier naar Frankrijk kan worden stopgezet met betrekking tot de tewerkstelling in dit dossier ?

     De honderden mensen die rechtstreeks of onrechtstreeks werken voor Bombardier en hun gezinnen moeten snel weten waar ze aan toe zijn, ze rekenen op uw doorzetting en moed mijnheer de minister."