"Mijnheer de minister,

De reportage van Pano legt nogmaals pijnlijk de vinger op een oude wonde: de gezondheidszorg in onze gevangenissen.

België werd al tientallen keren veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en uit een bevraging bij de 106 levenslanggestraften blijkt nu dat:

  • 50% denkt geen beter mens te worden in de gevangenis omdat men te weinig hulp krijgt.
  • 75% vindt dat ze onvoldoende psychologische begeleiding krijgen in de gevangenis.

Ook het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg komt tot dezelfde conclusie: de minimumstandaarden van de Verenigde Naties én van onze eigen wet worden niet gehaald.

Mijnheer de Minister,

Onze gevangenissen mogen geen vergeetputten zijn. Het is onze maatschappelijke plicht om de gevangenen menswaardig te behandelen.

Dat is ook in het belang van onze veiligheid. Want als gevangenen aan hun lot worden overgelaten, komen ze er misschien wel gevaarlijker buiten dan ze er binnen gingen.

Mijn vragen zijn dan ook:

  • Een belangrijke structurele maatregel zou zijn om de bevoegdheid voor de gezondheidszorg in gevangenissen, net zoals in veel andere landen het geval is, over te naar de minister van Volksgezondheid. Welke stappen hebt u daartoe al ondernomen?
  • Welke maatregelen plant u nog in afwachting van deze overheveling van bevoegdheid om al op korte termijn beterschap te bieden ?

Annick Lambrecht

Federaal Volksvertegenwoordiger

Repliek

Mijnheer De Minister,

Ik ben blij dat u de bezorgdheden van jarenlang ter harte neemt.

Ik hoor dat u effectief wil meehelpen aan het verbeteren van deze situatie binnen de gevangenismuren met als doel de mensen klaar te maken om veilig voor de maatschappij terug uit te komen na hun strafuitzitting.

Het leveren van juiste gezondheidszorg is niet enkel van belang voor de gevangenissen zelf maar voor de volledige samenleving.

Ik denk dat daar iedereen mee eens kan zijn. Het loopt daar nu grondig fout in België.

Ik kan enkel maar hopen nu dat het snel vooruitgaat om daar effectief voor verbetering te zorgen. Het is meer dan 5 voor 12."