Bij de aanvang van de gemeenteraad op 23 januari vroeg sp.a fractieleider Anne Schiettekatte namens de democratische partijen het woord bij ordemotie. Zij deed dit uitzonderlijk en verraste zo  iedereen en niet in het minst de Burgemeester. In haar mededeling stelde zij dat 2017 voor de Gentse Burgemeester een soort van ‘jubileumjaar’ in de politiek wordt. Sinds 1 januari zetelt Daniël Termont al 40 jaar aan één stuk in de gemeenteraad. Hij was amper 23 jaar toen hij startte als raadslid in de gemeenteraad.

Anne Schiettekatte: “In de lokale politiek, waar het hier vandaag om te doen is, spreekt men hier wel eens over ‘De generatie Verhofstadt’. In januari 1977 - het jaar van de fusie van gemeenten - mochten Verhofstadt en Termont, beiden toen nog met lang haar, als jongste gemeenteraadsleden de telling van de verkiezing van de schepenen opnemen. Een paar weken later, in de gemeenteraad van 17 januari 1977, was er al discussie tussen beiden over het jeugdbeleid. Termont maakte deel uit van de CVP/BSP-coalitie, de PVV van Willy De Clercq zetelde samen met de toenmalige Volksunie in de oppositie. Guy Verhofstadt zou daarna nationaal en Europees carrière maken; Daniël Termont koos altijd voor Gent en de Gentenaars, en drukte zo zijn stempel op de Gentse politiek. Hij kreeg de kans om geleidelijk aan carrière te maken: hij was eerst gewoon raadslid, fractieleider, dan schepen, en werd tot slot burgemeester. Collega’s, er bestaan zoveel mooie anekdotes uit deze periode… Daar kunnen we het later nog over hebben. Vandaag wou ik alleen even dat moment in 1977 koesteren, en die lange periode van 40 jaar werk ten dienste van de Gentenaars, in herinnering brengen. Ik wou Daniël feliciteren, en hem bedanken omwille van zijn grote en ononderbroken inzet voor onze stad. Burgemeester, beste Daniël, het is zoals uw lievelingsdichter Pablo Neruda schreef: ‘Je leerde ons de eenheid en het verschil tussen de mensen zien.’ Burgemeester, Daniel, bedankt hiervoor.” Een langdurig en warm applaus waarvoor iedereen ging rechtstaan ontroerde de Burgemeester. Hij sprak zijn appreciatie uit voor het initiatief en dankte zijn huidige maar ook vroegere collega’s.  ‘In die 40 jaar heb ik veel verschillende functies mogen opnemen en heb ik ook veel van jullie geleerd. Misschien moet ik inderdaad de vele anekdotes eens in herinnering brengen en er een nieuw boek over schrijven’, zo stelde Burgemeester Termont.”