Drie maanden voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober lanceert sp.a-Groen haar volledige kandidatenlijst. Na wekenlang intern overleg verraste het lijstvormingscomité met een gedurfde ontwerplijst die gedegen kennis en positieve vernieuwing combineert. De leden van beide partijen keurden unaniem de lijst goed met 21 kandidaten, waarvan 16 sp.a’ers en 5 Groenen. De roodgroene verkozenen willen vanuit een nieuwe meerderheid opnieuw de stabiliteit in de gemeenteraad van Niel garanderen die de afgelopen bestuursperiode, met sp.a-Groen in de oppositie, ontbrak.

Het roodgroene team

Samen met de nieuwe kopman Chris Ceuppens (42) willen de kandidaten onder het motto ‘Zorg voor ruimte, ruimte voor zorg’ duidelijk maken dat sp.a-Groen het dorp opnieuw wil laten groeien op maat van de Nielenaar en niet op maat van de projectontwikkelaar. Ze willen niet alleen investeren in de straten, maar ook in de mensen die er wonen. Dat willen ze doen met een team dat inspireert, motiveert en beloont. Inspraak, participatie en communicatie staan daarbij voorop.

De meeste kandidaten hebben hun strepen in de samenleving al verdiend, van arbeiders tot bedienden, van studenten tot gepensioneerden. Zo komt niet minder dan één derde uit het onderwijs, van schooldirecteur tot onderwijzer. Bij sp.a-Groen kiezen de kandidaten dus niet voor holle slogans maar zorgen ze effectief ook elke dag voor de toekomst. Of het nu in het onderwijs, de zorgsector, de school van het leven of de politiek is. 

Met leerkracht Nils Wosky (25) en studente Lisse De Kinder (18) beschikt sp.a-Groen meteen ook over het jongste talent van Niel. Maar liefst 12 nieuwkomers worden omarmd door de uitredende gemeente- en OCMW-raadsleden op sterke lijsttrekkers- en duwersplaatsen. Alle kandidaten zijn met een oprecht hart voor het dorp als vrijwilliger actief in verenigingen, adviesraden, vakbond,.... De gemiddelde leeftijd van de lijst is 48,5 jaar.

Kolom 1

sp.a-Groen maakte al de gedurfde en verrassende keuze voor Chris Ceuppens (42) als lijsttrekker bekend. Met zijn jarenlange ervaring als beleidsmedewerker van provinciaal gedeputeerde Rik Röttger, schepen voor sociale zaken, economie en woonbeleid in Rumst en als voorzitter van Toerisme Rupelstreek kiest sp.a-Groen resoluut voor de combinatie van kennis en nieuw bloed.

Op de 2de plaats staat gemeenteraadslid en voormalig schepen Anja Roofthooft (45). Zij wordt op de 3de plaats gevolgd door het groene OCMW-raadslid Koen Segers (52). Voormalig directeur van de gemeenteschool en gemeenteraadslid Etienne Franssen (69) staat op de 4de plaats en Dorien Deckers (28), kleindochter van burgemeester Georges Deckers, vervolledigt de top 5.

Op de 6de plaats vind je de volgende groene kandidaat Carl Boeckx (63) die vooral de ecologische thema’s beklemtoont. Hij doet regelmatig opruimacties als vrijwilliger en verdedigt een beleid dat afval voorkomt. Op de 7de plaats verdedigt Kristel Groeninckx (49) de ‘sociale rechtvaardigheid’.  Haar hart ligt naast haar werk in de economie- en mobiliteitsraad dan ook vooral bij de thema’s sociale zaken en een respectvol personeels- en vrijwilligersbeleid.

Nils Wosky is met zijn 25 jaar op plaats 8 één van de jongste krachten. In het voetbal neemt Nils een verdedigende positie in. Hij startte bij de duiveltjes van Rupel-Boom met Romelu Lukaku als ploegmaat. Maar in het dagelijkse leven kiest hij resoluut voor de weg vooruit. Als leerkracht in het lager onderwijs gaat zijn aandacht uit naar de veiligheid van de jongste en zwakke weggebruikers, spelen in het groen en leuke evenementen die onze dorp aantrekkelijk moeten maken.  Brigitta Van Hulle (65) is een gepensioneerde lerares en als lid van de mobiliteitsraad én de milieuraad neemt zij op de 9de plaats de derde groene stek in.

Naast een zeer sterk trekkersgedeelte opteren we voor een even sterk duwersblok. Zo wordt de eerste kolom afgesloten met Kamiel Daelemans (62) op plaats 10. Met meer dan 20 jaar ervaring in de muziekschool kent hij de noodzaak van het kunstonderwijs. Gemeenteraadslid Vanessa Van Linden (37 jaar), dochter van de overleden burgemeester Luc Van Linden, ijvert als Grimbergse bibliothecaris en lid van de Nielse bibliotheekraad vanop plaats 11 ook mee voor een volwaardig cultuur- en multimediaal bibliotheekbeleid.

Kolom 2

Eddy Roofthooft (65) wil vanop plaats 12 als lijsttrekker van de tweede kolom en OCMW-raadslid ook de volgende jaren de sociale maar ook de sportieve belangen van de Nielenaar verdedigen. Hij wordt daarbij ondersteund op plaats 13 door de voorzitter van Groen Niel Tim Rombaut (39).

Met haar 18 jaar is studente Lisse De Kinder de jongste kandidaat van Niel op plaats 14. Het staat natuurlijk buiten kijf dat de jeugd bij deze ‘vernieuwster’ altijd terecht kan. Agnes Steenssens (65) volgt als kernlid van Groen op de 15de plaats. Als activiste strijdt zij tegen de doodstraf en voor mensenrechten in de hele wereld.

Op de 16de plaats staat Sigrid De Rop (39). Sinds drie jaar is ze huisvrouw en zorgt ze voor haar drie kindjes. De jaren ervoor werkte Sigrid als verzorgende in de thuiszorg. Tanja Panis (42) tekent voor de 17de plaats. Als vakbondsafgevaardigde is ze al 10 jaar sociaal geëngageerd bij een voedselleverancier en wil ook in Niel meevechten tegen onrecht. Zo behoort haar vader tot één van de 35 gezinnen die gedwongen uit hun huis worden gezet.

De 18de plaats komt toe aan bruggepensioneerde François Mampaey (62) die vooral het dorpsleven een warm hart toedraagt. Robin Vanhoudt (42) werkt bij de NMBS en staat op plaats 19. Het verwondert dus niet dat hij lid is van de mobiliteitsraad en dat zijn interesse vooral uitgaat naar het openbaar vervoer. Als lid van de milieuraad ligt ook het dierenwelzijn hem na aan het hart en in de eventraad zet hij zich in voor de jaarlijkse activiteiten.

Ook de tweede kolom kent een sterk lijstduwersduo. Op plaats 20 staat sp.a-voorzitter Ingrid Meulders (52). Als kleuterjuffrouw is zij fier op haar school maar hekelt ze de verkeersonveiligheid in en rond de schoolomgevingen. Een welvarende en gezonde omgeving en onderwijs op maat van elke Niels kind zijn haar stokpaardjes. Zij is tevens kandidate voor de sp.a provincieraadslijst op de 11de plaats.

Freddy Vermeiren (63) duwt de lijst. Hij schopte het van gemeenteraadslid tot burgemeester en is vandaag fractieleider in de oppositie. Met zijn volle sociaal en politiek engagement zet hij vanop de 21ste plaats zijn schouders onder deze lijst vol Nielenaars uit jouw buurt met bewezen praktijkkennis, veldervaring, talent, inzet en vooral sociale betrokkenheid.

Het profiel van de lijst

- sp.a levert 8 vrouwen en 8 mannen = 16 kandidaten

- Groen levert 3 mannen en 2 vrouwen = 5 kandidaten (plaatsen 3,6,9,13,15)

- Maar liefst 12 nieuwkomers

- De jongste kandidaat is 18 jaar

- Gemiddelde leeftijd is 48,5 jaar

De speerpunten

Ons dorp groeit tegen 2035 van 10.000 naar 12.250 inwoners. Daarom focust sp.a-Groen in het bijzonder op zorgzekerheid, klimaatzorg, betaalbaar wonen en vlot en veilig verkeer want met de verstedelijking komen ook de typische stadsproblemen dichterbij: stijgende woonprijzen, kamperen voor de schoolpoort, groeiende wachtlijsten voor zorg en ouderenopvang, files en verkeersonveilige wegen, slechte luchtkwaliteit,…