Bij de plannen van het stadsbestuur plaatsen we echter een aantal belangrijke vraagtekens:

- Het verlies aan gratis parkeerplaatsen wordt niet gecompenseerd. Het enige alternatief: betalend ondergronds parkeren

- De inspraak van de bewoners verloopt niet zoals het hoort: de bouwaanvraag werd gelijktijdig met de informatievergadering over de heraanleg ingediend. Waarom moet dat plots zo snel gaan?

- De voorziene groenzone (‘park’) is nauwelijks op een veilige manier bereikbaar.

- De woningen van de Speecqvest komen wel heel dicht bij de rijweg te liggen

- Duidelijk ontbreekt een totaalvisie voor de Mechelse vesten. Dat heeft gevolgen voor de mobiliteit, zowel op de vesten als op de omliggende straten.

Heel wat buurtbewoners hebben vragen en bedenkingen bij de plannen van het stadsbestuur.

We bieden u graag een luisterend oor, op maandag 22 februari om 20u in de Jeugdherberg (Zandpoortvest). Samen bekijken we hoe het beter kan en of deze plannen kunnen worden bijgestuurd. Want uw buurt ligt ons nauw aan het hart.