Vandaag 17 maart bezochten 22 leden van het Vlaams Parlement een arbeidszorginitiatief in Vlaanderen. Op initiatief van de vijf Vlaamse provincies zette in elke provincie één arbeidszorginitiatief de deuren open.

In Vlaams-Brabant konden de parlementsleden Peter Van Rompuy, Peter Persyn en Lorin Parys kennis maken met de werking van MAGDA Brussel-Halle-Vilvoorde in de Plantentuin van Meise.

Heel wat mensen willen werken, maar kunnen het niet omwille van persoonlijke of maatschappelijke redenen. Ze hebben een behoefte aan een combinatie van arbeid en zorg. Deze mensen kunnen terecht in een arbeidszorginitiatief.
 Momenteel zijn er 6.781 mensen actief in arbeidszorg. Voor deze mensen kan arbeidszorg een eindstation zijn of een tussenstap in een traject naar betaalde arbeid.

Arbeidszorg is heel divers. Het bestaat binnen verschillende sectoren, zoals de geestelijke gezondheidszorg, de sector personen met een handicap, het algemeen welzijnswerk, de sociale economie, en voor verschillende doelgroepen, zoals mensen met een uitkering van de RVA, het RIZIV, het OCMW, FOD sociale zaken of zonder inkomen.

Het kan de vorm aannemen van atelierwerking maar ook van ‘begeleid werken’. Hierbij wordt de arbeidszorgmedewerker begeleid op een externe werkplek.

Sinds april 2014 kreeg arbeidszorg een wettelijk kader. Toen werd immers het decreet ‘werk- en zorgtrajecten’ door het Vlaams parlement goedgekeurd. De Vlaamse provincies zijn tevreden dat de bevoegde ministers druk bezig zijn met het opmaken van de uitvoeringsbesluiten.

‘Om de Vlaamse parlementsleden meer vertrouwd te maken met arbeidszorg, nodigen de vijf Vlaamse provincies hen uit om een bezoek te brengen aan een arbeidszorginitiatief’, zegt Marc Florquin, gedeputeerde voor economie en gelijke kansen. ‘Tijdens het bezoek willen we er bij hen ook voor pleiten om in de uitvoeringsbesluiten de diversiteit van de arbeidszorg te vatten en dus niet alleen werk te maken van arbeidszorg als tussenstap maar ook als eindstation’.

 In Vlaams-Brabant werd het arbeidszorginitiatief MAGDA Brussel-Halle-Vilvoorde uitgekozen.

MAGDA Brussel-Halle-Vilvoorde is een organisatie die arbeidszorgmedewerkers begeleidt op een externe werkplek volgens de methodiek van ‘begeleid werken’. Dit is een methodiek uit de sector personen met een handicap die nu ook voor andere arbeidszorgmedewerkers wordt ingezet. De werkplek die kan worden bezocht, is die van de Plantentuin in Meise.

Bekijk hier enkele sfeerbeelden.