Mechelen De allereerste vestiging van Pauwels Trafo, inmiddels CG, gelegen aan de Kleine Nieuwedijkstraat, krijgt een nieuwe bestemming als woonproject.

De oude kantoren van Pauwels Trafo worden gerenoveerd en in de oude werkplaatsen komen enkele nieuwe lofts. Achteraan op het afgesloten terrein is plaats voor vijf woningen. Ondanks de rijke geschiedenis die het pand heeft, is het tijd voor vernieuwing. De nieuwe wooneenheden zullen dan ook vernieuwend zijn, met respect voor het verleden. Het behoud van groen staat voorop. De interesse in de nieuwe woningen is groot. In totaal komen er 22 eenheden, waarvan 13 lofts. Aan de straatkant blijft ruimte voor kantoren.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Karel Geys (sp.a) is tevreden met de plannen. 'Het woonproject past volledig binnen de visie die de stad heeft wat wonen betreft', zegt hij. 'Deze woningen worden compact, duurzaam en er komen groendaken. Daarnaast is er parking op het terrein, waardoor het openbaar domein geen extra parkeerdruk te verwerken krijgt.' Geys juicht de ontwikkeling van leegstaande gebieden toe. 'Door de verkrotte gebieden aan te pakken, hoeven we niets af te staan uit de groene rand van onze stad', zegt hij. 'Er komt extra wooncapaciteit bij, maar we hoeven geen extra groen te snoeien.'