Vlaams minister van Stedenbeleid Freya Van den Bossche geeft het stadsvernieuwingsproject Roeselare Centraal van de stad Roeselare een projectsubsidie van 2.200.000 euro. "Roeselare Centraal is stadsvernieuwing grand cru. Met deze subsidie zal de realisatie ervan een stevig duwtje in de rug krijgen", meent Michèle Hostekint.

Via het stadsvernieuwingsfonds subsidieert minister van Stedenbeleid Freya Van den Bossche stadsprojecten die een opmerkelijke verandering in een buurt of wijk kunnen bewerkstelligen of een nieuwe dynamiek met zich meebrengen. Zowel de 13 centrumsteden en Brussel als de 21 provinciale steden kunnen een subsidie krijgen. Hierbij wordt rekening gehouden met  een aantal strenge kwaliteitscriteria, zoals het totaalkarakter van het project, de kwaliteit van het architecturaal en stedenbouwkundig ontwerp, participatie van de buurtbewoners bij het ontwerpproces en een nauwe samenwerking met privéontwikkelaars. 

Steden kunnen een projectsubsidie of een conceptsubsidie aanvragen. Een projectsubsidie wordt toegekend  aan sterke stadsprojecten, die aan alle kwaliteitscriteria voldoen. Een conceptsubsidie wordt gegeven aan projecten met potentieel. Deze subsidie zal een stad begeleiden bij de ontwikkeling van een innoverende projectvisie, van een stevige projectbasis en bij de opbouw van planningsdeskundigheid.

Een onafhankelijke en multidisciplinaire jury beoordeelde de projecten en gaf vooraf advies over de toekenning van de subsidies.  Vier steden krijgen een projectsubsidie bestemd voor concrete investeringen in kwaliteitsvolle stadsontwikkelingsprojecten: Deinze, Gent, Leuven en Roeselare.  Acht steden krijgen een conceptsubsidie van 60.000 euro: Aalst, Antwerpen, Gent, Hasselt, Oostende, Sint-Truiden, Turnhout en Waregem. Samen zijn de subsidies goed voor een kleine 10 miljoen euro. In 2011 komt er een nieuwe oproep, waarbij een totaal van 12,5 miljoen euro aan subsidies te beschikking staat.

Michèle Hostekint is verheugd met de projectsubsidie van 2.200.000 euro aan Roeselare-Centraal van de stad Roeselare. Dit  project richt zich op de vernieuwing van de stationsbuurt, een structurele ingreep in het hart van de stad. De realisatie ervan zorgt voor een vernieuwde synergie tussen wonen, werken reizen en winkelen in het hart van de stad. De vernieuwing van het stationsgebouw, de verplaatsing van het busstation en de gerichte aanleg van het openbaar domein vormen een structurele ruimtelijke ingreep die de integratie tussen de verschillende functies van de stad mogelijk maakt. Meteen zal het project ook een duurzame mobiliteit met zich meebrengen. Ten slotte zal het zorgen voor een nieuw evenwicht tussen de stadskern en de wijk Krottegem, waardoor deze wijk een andere waarde krijgt in de stad. 

Michèle Hostekint: "We zijn heel blij dat de Vlaamse Regering de visie van de stad op het stationsproject deelt en dat de minister ons hierin ook financieel steunt. Het gaat hier over veel meer dan een nieuw stationsgebouw,  het gaat over de vernieuwing van een belangrijk deel van de stad. Krottegem, een wijk met ambitie, wordt op deze manier eindelijk een volwaardig deel van de binnenstad".