Het stadsbestuur wil betaalbaar en kwaliteitsvol wonen voor iedere Mechelaar mogelijk maken. Mensen met een beperkt budget moeten daarom ook de kans krijgen om een eigen huis of appartement te kopen. “De komende jaren zullen er minstens 231 sociale koopwoningen en 12 sociale kavels bijkomen. Deze gesubsidieerde woningen zijn gerelateerd aan het inkomen en 25% goedkoper dan de normale prijs op de vastgoedmarkt. Daar komt dan ook nog eens een voordelige sociale lening bovenop”, aldus schepen van Wonen Karel Geys (sp.a).

De voorbije tien jaar stagneerde het aanbod aan betaalbare woningen in Mechelen. Schepen Karel Geys wil daar met een inhaalbeweging verandering inbrengen. “In de Zonnestraat(wijk Nekkerspoel) komen er  30 sociale koopwoningen bij,  aan de Ganzendries 20 en aan Sint-Libertus (ook wijk Nekkerspoel) 15. Wij werken hierin nauw samen met de sociale huisvestingsmaatschappij De Kleine Landeigendommen. Daarnaast worden onze ambities ondersteund door het decreet Grond- en Pandenbeleid van de Vlaamse regering”. Op basis van dit decreet werd voor de provincie Antwerpen een streefdoel vastgelegd van 5782 sociale koopwoningen en 275 sociale kavels voor de periode van 2010-2020. Mechelen zal echter geen problemen hebben om haar steentje bij te dragen.

Het stadsbestuur heeft een stand van zaken opgemaakt om meer duidelijkheid te krijgen. “Momenteel is  de realisatie van 150 sociale koopwoningen in verschillende projecten en in de RUP’s van Spreeuwenhoek en Stuivenberg opgenomen. Bovendien komt daar nog eens de sociale verplichting bij van 20% op elk bouwproject van meer dan 10 woningen. Wij engageren ons om op enkele jaren tijd in het totaal 231 sociale koopwoningen en 21 sociale kavels beschikbaar te maken voor diegenen die het moeilijk hebben om aan de huidige vastgoedprijzen een eigen huis te kopen”, verklaart Karel Geys. Binnen de tien jaar moeten al deze woningen gebouwd, verkocht en bewoond zijn.

De stad wil de levenskwaliteit van de Mechelaars verbeteren en daarnaast ook nieuwe bewoners aantrekken. Om betaalbaar wonen voor iedereen mogelijk te maken, treedt het stadsbestuur op als regisseur van het woonbeleid in samenwerking met private en publieke partners. Deze beslissing is een grote sprong voorwaarts om de achterstand in te halen die in het verleden werd opgebouwd. “Wij kiezen er bewust voor om sociale koopwoningen aan te bieden zodat de mensen zelf eigenaar worden. Een eigen huis is immers het beste pensioen. Daarnaast bieden de sociale kavels de mogelijkheid om goedkope bouwgronden ter beschikking te stellen. Wij richten ons sociaal woonbeleid op gezinnen, met bijzondere aandacht voor doelgroepen zoals nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaanden met kinderen. Wie enerzijds niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning maar anderzijds op de private markt ook uit de boot valt door de hoge prijzen, krijgt zo toch de kans om zijn eigen stek te kopen”, besluit sp.a-schepen Karel Geys.