Een sociale koopwoning of kavel is verbonden aan het inkomen. Wie met andere woorden een beperkt budget heeft maar toch een woning wil kopen, komt in aanmerking. Zij kunnen ook nog eens aanspraak maken op een sociale lening.

'De voorbije tien jaar stagneerde het aanbod aan betaalbare woningen in Mechelen', zegt schepen van Wonen Karel Geys (sp.a). 'Er was een inhaalbeweging nodig.'

In de Zonnestraat komen dertig woningen, aan de Ganzendries twintig en aan Sint-Libertus 15. 'We werken nauw samen met de sociale huisvestingsmaatschappij De Kleine Landeigendommen', zegt Geys. 'Daarnaast kan de prijs ook lager gehouden worden door subsidies via het decreet Grond- en Pandenbeleid van de Vlaamse regering.'

In de 231koopwoningen zitten al 150 projecten die zijn voorgesteld, onder meer in Spreeuwenhoek en Stuivenberg. 'Bovendien is er ook nog de sociale verplichting dat in elk bouwproject van meer dan tien woningen, twintig procent voor sociale koopwoningen moet zijn.'

De beslissing om sociale koopwoningen aan te bieden, is een bewuste keuze. 'Een eigen huis is het beste pensioen', zegt Geys nog. 'Het sociaal woonbeleid is in de eerste plaats gericht op gezinnen en dan vooral nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaanden met kinderen.'