Minister van Stedenbeleid Freya Van den Bossche heeft een subsidie van 25.000 euro toegekend aan Shoppingshuttle van De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen/Ecovelo vzw Roeselare voor de periode van 15 december 2010 tot 30 november 2011.

In september lanceerde minister Van den Bossche een oproep aan vzw’s in de centrumsteden om innoverende en experimentele projecten in te dienen. Voorwaarde was dat het project werkt aan aantrekkelijk wonen, vergroening, creativiteit en ondernemerschap, slimme mobiliteit, meer inspraak en betrokkenheid van de inwoners, interstedelijke samenwerking en de promotie van steden.

Uit de ingediende projecten werden er 3 geselecteerd, die elk een subsidie van 25.000 euro krijgen. Bij de selectie ging bijzondere aandacht naar projecten die andere steden kunnen inspireren, de samenwerking tussen de Vlaamse steden bevorderen en werken aan kennisopbouw en –uitwisseling, ook met kleinere steden.

Vlaams volksvertegenwoordiger Michèle Hostekint is zeer opgezet dat het project Shoppingshuttle van Ecovelo vzw, een initiatief van De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen, in de prijzen viel: "Shoppingshutlle is niet alleen een zeer sympathiek initiatief. Het is in de eerste plaats een zeer efficiënte en milieuvriendelijke boodschappen-pendeldienst waar zowel handelaars als klanten gebruik kunnen van maken. Door ecofietsen zoals vracht- en bakfietsen in te zetten, wordt tevens een antwoord gegeven op het spanningsveld tussen de bereikbaarheid van winkels in het centrum en de autoluwte".

Naast Shoppingshuttle in Roeselare van De Kringwinkel Midden West-Vlaanderen/Ecovelo vzw krijgen ook de projecten Dokstrand van cirQ uit Gent en ‘Buda Fabric – van weverij tot weefsel: verbinden in de stad’ van Designregio vzw uit Kortrijk elk een subsidie van 25.000 euro.