Het stadsbestuur heeft beslist om op de Koningin Astridlaan 28 extra parkeerplaatsen te voorzien. Aanvankelijk was het de bedoeling om haakse parkeerplaatsen aan te leggen aan de straatkant van Comet. Na een plaatsbezoek is duidelijk geworden dat dit in de praktijk niet mogelijk is. De straat is hiervoor immers niet breed genoeg. “Om toch bijkomende parkeerplaatsen te kunnen creëren, hebben we een alternatief uitgewerkt.

Uit onderzoek is gebleken dat langsparkeren aan beide kanten van de Koningin Astridlaan de beste optie is om de capaciteit maximaal te benutten. Ter hoogte van de zijstraten Korte Heistraat, Van Nuffelstraat en Korte Penninckstraat zijn er nog mogelijkheden door de vakken met dwarsmarkeringen te verkleinen binnen de veiligheidsmarges. Bestaande parkeerstroken aan weerszijden van de Koningin Astridlaan zullen bovendien waar mogelijk verlengd worden. Daarnaast kunnen de bushaltes Adegempoort en Korte Penninckstraat richting station enkele meters worden opgeschoven. Dankzij deze aanpassingen worden er in het totaal 28 nieuwe parkeerplaatsen gecreëerd. De Koningin Astridlaan is een gewestweg, dus we zullen er bij de Vlaamse overheid op aandringen om dit zo snel mogelijk te realiseren”, aldus schepen van Ruimtelijke Planning en Mobiliteit Karel Geys (sp.a).