Minister van Onderwijs Crevits zegt in de krant De Zondag ongelukkig te zijn dat haar federale collega van Pensioenen Bacquelaine de afschaffing van het diplomavoordeel voor de berekening van de hoogte van de pensioenen van leerkrachten overweegt. “In plaats van zich te verbazen over de beslissingen van de federale regering zou Vlaanderen zich met hand en tand tegen dit voornemen moeten verzetten. Er dreigt immers een lerarentekort. De pensioenvoorwaarden voor leerkrachten bedreigen, moet dan ook met alle mogelijke middelen, desnoods met een belangenconflict, bestreden worden, " reageert Onderwijsspecialiste Caroline Gennez.

“We weten nu al dat leerkrachten minstens 3 tot 5 jaar langer zullen moeten werken. Als de minister van Pensioenen het regeerakkoord uitvoert, komt daar nog eens een vermindering van het pensioen met 30% bovenop. Eerder verklaarde minister van Pensioenen Bacquelaine dat leerkrachten enkele maanden langer zouden moeten werken, maar dit wel voor een hoger pensioen. Maar daar blijkt nu niets van te kloppen. Integendeel. Als het federale regeerakkoord wordt uitgevoerd, zal bijvoorbeeld een kleuterleidster die op haar 21ste begint te werken, ten vroegste op haar 63ste met pensioen kunnen gaan", zegt pensioenspecialiste Karin Temmerman.

In het eerste jaar van de regering Michel werd immers al de pensioenbonus afgeschaft. Ook verschillende andere aangekondigde maatregelen hebben een enorme impact op de hoogte van het pensioen van de leerkracht. Zo wil men de jaren voorafgaand aan de benoeming van een leerkracht niet meer laten meetellen voor het overheidspensioen. Daarnaast wil de regering ook het aantal jaren studie schrappen voor de berekening van het pensioen. En er zou niet langer naar de laatste tien jaar van de loopbaan gekeken worden voor de berekening van het overheidspensioen, maar naar de volledige loopbaan. Tot slot heeft ook de indexsprong op de lonen een effect op de pensioenen. De conclusie is pijnlijk voor al die gemotiveerde leerkrachten: zeker 3 jaar langer werken voor 30% minder pensioen. “Het pensioen is een verworven recht. Het kan niet dat deze regeringen daar aan tornen”, zeggen Karin Temmerman en Caroline Gennez. “Beide ministers moeten dringend optreden.”