Op het einde van vorig jaar moest de fiscus nog 21,8 miljard euro belastinggeld innen. Daar komt nog eens 10,6 miljard euro aan 'niet-invorderbare' belastingschulden bij, een bedrag waarvan de fiscus uitgaat dat het nooit meer te recupereren valt. p.a-parlementslid Dirk Van der Maelen dringt aan op een audit van het Rekenhof. "Ik heb de indruk dat Financiën zich nogal gemakkelijk neerlegt bij die 10,6 niet-invorderbare miljarden. Een audit moet uitwijzen of een betere organisatie, met specifieke vorming voor de ambtenaren, daar niet meer werk van kan maken. Op basis daarvan is het meteen ook mogelijk om te zien of en waar meer middelen en mensen ingezet moeten worden."

De Algemene Administratie van de Inning en Invordering heeft berekend dat de fiscale achterstand van België eind 2009 21,8 miljard euro bedroeg. "Bij 3,5 miljard daarvan gaat het om een zogenaamde 'onmiddellijk eisbare achterstand'", weet woordvoerder Francis Adyns. "Mensen zijn simpelweg te laat met betalen of moeten een afbetalingsplan volgen." Voor die categorie hoopt de belastingadministratie toch nog een aanzienlijk deel van de 3,5 miljard te recupereren.

Betwistingen maken met 9,6 miljard euro een kleine helft van de berekende fiscale achterstand uit. "Op administratief of gerechtelijk niveau moet nog geoordeeld worden of de betwistingen in het voordeel of in het nadeel van de administratie zijn", aldus Adyns.

Dan zijn er nog de 'achterstanden samengesteld uit twijfelachtige schuldvorderingen', goed voor 8,6 miljard euro. Adyns verklaart: "Dat zijn dubieuze schulden, waarbij de schuldenaar onvermogendheid riskeert, bijvoorbeeld door een faillissement. De hoop daar nog belastingen te innen, is veeleer klein."

In totaal lopen nog 763.599 achterstallige zaken bij de Dienst Inning en Vordering. Het merendeel van de zaken heeft betrekking op directe belastingen (613.300), een kleine minderheid op de btw (162.139). In euro's uitgedrukt liggen de twee echter op hetzelfde niveau.

In de oppositie dringt sp.a-parlementslid Dirk Van der Maelen aan op een audit van het Rekenhof. "Ik heb de indruk dat Financiën zich nogal gemakkelijk neerlegt bij die 10,6 niet-invorderbare miljarden. Een audit moet uitwijzen of een betere organisatie, met specifieke vorming voor de ambtenaren, daar niet meer werk van kan maken. Op basis daarvan is het meteen ook mogelijk om te zien of en waar meer middelen en mensen ingezet moeten worden."

Van der Maelen wijst er nog op dat de cijfers van de administratie over heel België gaan. "Het is essentieel een zicht te krijgen op hoe ieder regionaal kantoor werkt. Ik verwacht dat er nogal wat verschil zit tussen de verschillende kantoren."

 

 

www.demorgen.be