Het Mechelse stadsbestuur heeft het concept goedgekeurd voor de bouw van 35 sociale koopwoningen in de Zonnestraat (Nekkerspoel).

“We hebben ervoor gekozen om de eengezinswoningen in te planten rond een open plein, een autovrij woonerf en een groene speelruimte. Hierdoor ontstaat er een begijnhofgevoel. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit woonproject een positief effect zal hebben op de hele buurt. Dit concept zal nu verder uitgewerkt worden met de ontwerper en de bouwheer Kleine Landeigendom”, aldus schepen van Stadsontwikkeling Karel Geys (sp.a). 

De 35 sociale koopwoningen met gelijkvloers en één verdieping, beschikken elk over een eigen tuin. Daarnaast wordt er ook voldoende groene ruimte voorzien. Karel Geys legt uit waarom er voor deze aanpak wordt gekozen. “In nabije omgeving is er weinig open ruimte, vandaar dat geopteerd wordt voor een openbaar plein als ontmoetingsplek voor de hele buurt. Samen met het autoluwe woonerf en de groene ruimte met speelbosje zorgt dit voor een aangename sfeer vergelijkbaar met een begijnhof. We opteren weliswaar voor gesloten bebouwing, maar op verschillende plaatsen worden er doorgangen gecreëerd tussen de woningen die toegang geven tot dit aantrekkelijke binnengebied. Dit project maakt deel uit van de algemene herwaardering van de wijk Nekkerspoel, waardoor de woon- en leefkwaliteit erop zal vooruitgaan. Dankzij deze sociale koopwoningen krijgen Mechelaars met een beperkt budget de kans om een eigen huis te bezitten. De werken starten in september 2011 en zullen ongeveer 15 maanden in beslag nemen.”

In de plannen is rekening gehouden met de parkeernorm van anderhalve parkeerplaats per woning. “We voorzien de nodige bewonersparkings. Alle woningen zijn ofwel langs de voorkant, ofwel langs de achterkant bereikbaar voor auto’s, waardoor het binnengebied autovrij blijft. Daarnaast komen er ook parkeerplaatsen voor bezoekers en fietsenstallingen voor de bewoners. In het goedgekeurde concept is ook aan de duurzaamheid gedacht: er zal gebruik worden gemaakt van ecologische materialen en we opteren voor groene daken. Zoveel mogelijk woningen zullen noord-zuid georiënteerd worden om deze zo energiezuinig mogelijk te houden. De indeling van de huizen is ook bijzonder aangenaam omdat de leefruimte gericht is op de tuin. Ten slotte hopen we de heraanleg van de Zonnestraat die aan vernieuwing toe is, op te nemen in het sociaal woonproject. Het gevolg is dat er hiervoor subsidies kunnen aangevraagd worden aan de Vlaamse overheid”, besluit schepen van Stadsontwikkeling Karel Geys.