Tijdens haar bezoek aan verschillende Mechelse scholen werd Schepen van Onderwijs Caroline Gennez meermaals geconfronteerd met de grote nood aan Nederlandse taallessen.

[image]
Daarom stelt het stadsbestuur 3.500 euro ter beschikking van Weyneshof vzw om tijdens de zomervakantie een zomerklas te organiseren. In de voormiddag zullen de deelnemende kinderen Nederlandse taalstimuleringslessen krijgen, in de namiddag sluiten ze aan bij de reguliere speelpleinwerking.

De nood aan extra Nederlandse taalstimulering van anderstalige leerlingen tijdens de zomervakantie wordt zowel door het Mechelse basis- als secundair onderwijs gesignaleerd. De scholen zijn ervan overtuigd dat de organisatie van een zomerklas tijdens de zomervakantie de aansluiting van anderstalige leerlingen in het begin van het schooljaar zal vergemakkelijken.
 
“Een gelijkaardig initiatief in Antwerpen, dat reeds verschillende jaren bestaat, leert dat extra taalstimulering voor de leerlingen een echt verschil betekent voor de verdere schoolloopbaan”, zegt Schepen van Onderwijs Caroline Gennez. “We willen alle Mechelse kinderen gelijke kansen geven.  Een goede schoolloopbaan betekent ook meer kansen op een kwaliteitsvolle job later en daarvan weten we hoe belangrijk dat is. De stad zal daarom de volledige zomerklas subsidiëren.”
 
De speelpleinwerking Weyneshof vzw stelde zich kandidaat om dit te organiseren. “Het grote voordeel van deze samenwerking is dat de kinderen in de namiddag gewoon kunnen aansluiten bij de reguliere speelpleinwerking”, vervolgt Gennez.
 
De zomerklas richt zich op kinderen die maximum één schooljaar zijn ingeschreven in het Nederlandstalig onderwijs. De focus zal liggen op 10-11-12-jarigen om hen voor te bereiden om de overstap naar het secundair onderwijs. Gedurende zes weken krijgen de kinderen in de voormiddag les van pedagogische geschoolde monitoren van de speelpleinwerking. Na de warme middagmaaltijd nemen ze dan deel aan de gewone werking. De kinderen worden met de bus afgehaald en teruggebracht naar Mechelen.
 
Kinderen die zich inschrijven moeten zich engageren om 3 weken onafgebroken de lessen te volgen. Na afloop van de lessen krijgen de kinderen bovendien een bon voor een culturele of sportieve activiteit.