Het stadsbestuur van Herentals gaat vanaf volgend jaar jeugdverenigingen helpen bij de bouw van een nieuw lokaal met een subsidie van 35.000 euro en een renteloze lening. Dat betekent goed nieuws voor de scouts 5de en 12de Kempen. "We zitten in een versleten gebouw zonder verwarming. Zonder deze steun konden we niet eens dénken over een nieuwbouw"

De scouts 5de en 12de Kempen droomt al jaren over een nieuw scoutsgebouw. Het huidige lokaalaan de Wijngaard dateert van beginjaren 70 en is volledig versleten. "Hetwaait er binnen en als het regent, lekt het ook binnen. We hebben geen verwarming en in de winter is dat allesbehalveaangenaam. We maken dan maar veel warmechocolademelk om

ons te verwarmen", vertelt Sam Meulemans van de scouts 5de en 12de Kempen. De scouts wil wel een nieuw gebouw zetten, maar beschikt zoals de meeste jeugdverenigingen niet over eigen middelen of eigendom, waardoor een lening bij de bank aangaan niet mogelijk is. "Daar willen wij als stad wat aan doen. Wij willen onze erkende jeugdverenigingen een stevig duwtje in de rug geven", zegt schepen van Jeugd en Financiën Jan Bertels (sp.a). "We roepen daarom twee nieuwe jeugdreglementen in het leven. Vanuit de stad gaan we erkende jeugdverenigingen die een nieuwbouw willen zetten, een subsidie van 35.000 euro geven. Daarnaast hebben we nog een kaderreglement gemaakt, zodat we renteloze leningen kunnen geven voor de bouw van een lokaal of de aankoop van een grond. We willen als stad maximum twee derde van de benodigde bouwkost als renteloze lening aanbieden. Een derde van de bouwkost moet door de jeugdvereniging zelf aangeleverd worden. We vragen van de jeugdvereniging een financieel plan om dat aan te tonen."

Fameuze impuls

In 2016 is de scouts 5de en 12de Kempen de eerste jeugdvereniging die gebruik gaat maken van deze twee nieuwe reglementen. "Voor hen hebben we in 2016 een bedrag van 190.000 eurovoorzien als renteloze lening en daarbovenopnog eens 35.000 euro als subsidie voor de bouw van het nieuwe lokaal", zegt de jeugdschepen."Deze nieuwe reglementen geven een fameuze

impuls voor de toekomst en de werking van onze erkende jeugdverenigingen." Volgende week worden de twee nieuwe reglementen goedgekeurd op de gemeenteraad. Op de jeugdraad van Herentals werden ze deze week al goedgekeurd.

Mooie toekomst

Bij de scouts 5de en 12de Kempen reageren ze erg enthousiast. "Dit is erg goed nieuws. De subsidie is een zeer mooie meerwaarde. Zonder steun was het ons niet gelukt om een nieuwbouw te zetten, want wij kunnen zelf geen budget op tafel leggen", zegt Sam Meulemans. "Nu kunnen we toch bouwen aan een toekomst. De bouwaanvraag is intussen rond. We bouwen op hetzelfde terrein, naast het huidige lokaal. Een deel van het huidige lokaal gaan we afbreken." In januari starten de werken. "De ruwbouw en het dak gaan we door een aannemer laten doen. De werken die nadien volgen, gaan we met vrijwilligers doen. In de zomer van 2017 moet ons nieuwe gebouw klaar zijn."