De tijd dat alleen goddelozen en vrijmetselaars zich aansloten bij de socialisten is allang voorbij. Uit onderzoek van de Universiteit Gent blijkt dat al 41 procent van de sp.a-leden zich katholiek of christelijk noemt, tegen 47 procent die zichzelf omschrijft als vrijzinnig.

De rest is moslim, protestant of kan zich in geen enkele strekking terugvinden. Daarmee is sp.a volgens partijvoorzitter Caroline Gennez een echte pluralistische partij. Alleen bij de mandatarissen hebben vrijzinnigen nog een duidelijk overwicht: 60 tegen slechts 20 procent katholieken.