Ook de gemeenten moeten hun steentje bijdragen voor het klimaat. Daarom tekenden we het zogenaamde 'Burgemeestersconvenant'. Een Europees project waarbij de gemeente een plan opstelt om de uitstoot op haar grondgebied drastisch te verminderen. In 2015 tekende Ingelmunster al in op de eerste versie, die als doel had de uitstoot met 20% te verlagen tegen 2020. Eén van de belangrijkste acties hierin is 'Ingelmunster Benoveert'. Na 2020 wil sp.a hier zeker verder op inzetten. Daarom stelde schepen van energie Enigo Vandendriessche voor om nu al in te tekenen op het vervolgtraject. Dit traject gaat breder dan de eerste versie en is ook ambitieuzer. Zo wordt een verlaging nagestreefd van 40% tegen 2030 en zijn deze keer ook de sectoren landbouw en industrie opgenomen in de mogelijke acties. De gemeenteraad van 29 mei keurde dit voorstel goed.