Provincie Antwerpen ondersteunt 40 ontwikkelingsprojecten van Antwerpse verenigingen en ngo’s in Afrika, Azië en Latijns-Amerika.     De projecten zijn van diverse aard: een mix van gezondheidsprojecten, schoolinfrastructuur, opleidingen voor kansengroepen, watervoorzieningen en landbouwinitiatieven.     Elk van deze projecten draagt op kleine of grote schaal bij tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties.    Die SDG’s vormen de opvolger van de Millenniumdoelstellingen en zetten in op een duurzame toekomst voor de gehele planeet tegen 2030.      De provincie Antwerpen onderschrijft deze agenda en engageert zich om zijn beleid en werking te aligneren met deze doelen.

Gedeputeerde Rik Röttger legt uit dat de provincie al vele jaren tal van verenigingen, vzw’s en ngo’s ondersteunt in hun projectwerking in het Zuiden.   Hij licht toe hoe ze worden geselecteerd en waarom de steun zo belangrijk is: “De deputatie en een adviesgroep experten screenen de projecten op o.a. relevantie, effectiviteit en lokale inbedding. De investeringen in het Zuiden zijn belangrijk om de maatschappelijke uitdagingen zoals ongelijkheid, ecologische leefbaarheid en waardig werk aan te pakken. Maar ook in eigen land kunnen mensen, organisaties, bedrijven en besturen op de kar springen om deze doelstellingen voor een betere toekomst mee waar te maken.”